Çevre Yönetimi

Temel Politika

Daikin Group, Dünya Çapındaki Tedarikçilerin Yeşil Tedarik Kılavuzuna Uymasını İstiyor

Daikin, 2000 mali yılında Yeşil Tedarik Kılavuzunu oluşturmuş ve Japonya'da ve denizaşırı ülkelerde malzeme tedarik ettiği tedarikçilerin, üretimde kullanılan malzeme ve parçaların çevresel zararlarını azaltan tedarike öncelik vermeleri için bu kılavuza uymalarını şart koşmuştur.

Bu kılavuzu uygularken, tedarikçileri, çevre koruma faaliyetleri konusunda yeşil tedarik denetim listesi kullanarak değerlendiriyoruz. Bu denetim listesi, CO2 emisyonlarını kaydederek, çevre yönetim sistemlerinin ve kimyasal madde yönetiminin varlığını veya yokluğunu da tespit etmektedir. Aynı zamanda biyoçeşitlilik ve su kaynaklarının korunması gibi kriterleri de içermektedir.

Yeşil Tedarik Kılavuzuna Genel Bakış

Tedarikçilerin yönetimi için temel koşullar
 • Çevre Yönetim Sistemi
  (Tedarikçilerimizden ISO14001 sertifikası almak için çevre yönetim sistemini yapılandırmalarını veya çevre yönetim sistemleri için üçüncü taraf sertifikası almalarını talep ediyoruz.)
 • Uyum
 • Çevresel enerji tasarrufunun iyileştirilmesi, atıkların azaltılması ve ulaşım araçlarının iyileştirilmesine yönelik gönüllü faaliyetlerin teşvik edilmesi.
 • Bilgi Sağlanması
Ürünler için temel koşullar
 • Kimyasal madde yönetimi
  1. Kimyasal maddelerin kullanımına ilişkin kısıtlama
  2. Kimyasal maddelerin araştırılmasında işbirliği
  3. ChemSHERPA'nın benimsenmesi
  4. Azaltılması için derecelendirilen maddelerin gönüllü olarak azaltılması ve bunlara ilişkin uygun yönetim prosedürlerinin uygulanması
 • Ambalaj malzemeleri
 • İşin tasarlanması söz konusu olduğunda, çevre dostu tasarım kullanılmalıdır.
 • Biyoçeşitlilik
 • Su kaynaklarının korunması

Hedefler ve Başarılar

Yurt Dışı Üslerde İyileştirme ve Rehberlik Uygulamak, Yeşil Tedarik Oranını Artırmak

Yeşil tedarik denetim listesinde 82 puan veya üzerini alan tedarikçi tedarik puanları, % 100 uyum hedefiyle küresel olarak teşvik ettiğimiz yeşil tedarik oranı olarak belirlenir. Tedarikçi tedarik oranı, toplam tedarik değerinin %80'ini oluşturan Japonya içindeki ve dışındaki tedarikçilere karşılık gelir. 2019 mali yılında, Grubun yeşil tedarik oranı %80 idi.

Tedarikçiler arasında yeşil tedarikin öneminin anlaşılmasını kolaylaştırmayı amaçlayan brifingler ve diğer etkinliklerle her bölgedeki yeşil tedarik oranını artırmaya çalışıyoruz. 2019 mali yılında Çin ve ABD'de 11 merkezde brifingler düzenlendi.

2016 yılında Güney Amerika'da yeşil tedarik başlattık. Yeşil tedarikin kurulduğu Tayland, Çin ve Avrupa'da, belirli bir standardın altındaki tedarikçilerden iyileştirmeler yapmalarını istiyor ve onlara yardımcı olmak için rehberlik sağlıyoruz. Tedarikçi çevre faaliyetlerindeki iyileştirmeleri desteklemek, onlarla iş yapmaya devam etmemizi sağlar.

Bölgelere Göre Yeşil Tedarik Oranı (%) *

  FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
Japan 96 91 92 90 93
China 95 96 92 90 93
Thailand 95 95 97 97 97
Other countries in Asia and Oceania 65 58 84 80 74
Europe 93 93 95 95 97
North America 38 30 30 32 32
South America - 97 94 100 100
All regions 65 74 76 80 80

Toksik Kimyasallarla İlgili Kısıtlamalara Uyum

Ürünlerde Kimyasal Maddelerin Yönetilmesi İçin Standartların Belirlenmesi

Daikin Group, ürünlerde bulunan kimyasallarla ilgili RoHS Direktifi * 1 ve REACH Yönetmeliği * 2 temelinde bir liste oluşturmuştur. Bunlar, tedarikçilerimizin uymasını istediğimiz Yeşil Tedarik Kılavuzumuzda belirtilmiştir.

*1
RoHS Direktifi (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi), AB'de elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımını yasaklayan bir yönetmeliktir.
*2
Kimyasal maddelere ilişkin REACH Tüzüğü, Avrupa'da Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir. REACH, AB'de yılda en az 1 ton kimyasal madde üreten veya ithal eden şirketlerin AB yetkililerine kaydolmalarını zorunlu kılmaktadır. REACH, AB pazarındaki hemen hemen tüm kimyasalları kapsar.