Enerji Politikası

DAIKIN Türkiye olarak ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma ürünleri ve sistemlerinin tasarımı, üretimi, yurtiçi ve yurtdışına pazarlama ve satışı ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz işyerlerimizde sürdürülebilirliği şirket stratejisi olarak benimseyerek;
 
  • ​Tüm faaliyetlerimizde tükettiğimiz enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı,  bunun için hedefler oluşturmayı ve sürekli gözden geçirmeyi,
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak üzere çalışırken bunun için gerekli  bilgi ve kaynakları sağlamayı, enerji verimliliği yüksek ürünlerin tedariki ile amaç ve hedeflerimizi desteklemeyi,
  • Faaliyetlerimiz çerçevesinde enerji verimliliği hususunda yükümlülüğümüz altındaki uygulanabilir tüm yasal şartları karşılamayı,
  • Verimlilik artırıcı projeler oluşturmayı ve uygulamayı ,
  • Periyodik olarak hedefler ve gözden geçirmelerle enerji yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi,

​Taahhüt eder, Enerji Politikamız olarak ilan ederiz.

Hasan ÖNDER
Daikin Türkiye,  CEO

15.06.2022  

 

Energy Policy

As DAIKIN Turkey, by adopting sustainability as a company strategy in our workplaces, where we carry out the design, production, domestic and international marketing and sales and after-sales service activities of heating, ventilation, air conditioning and refrigeration products and systems.

We are committed that;
 
  • Ensure the efficient use of the energy we consume in all our activities, to set targets for this and constantly review them,
  • Provide the necessary information and resources while working towards achieving our goals and objectives, towards supporting our goals and objectives with the supply of products with high energy efficiency,
  • Meet all applicable legal conditions under our obligation regarding energy efficiency within the framework of our activities,
  • Create and implement efficiency-enhancing projects,
  • Realize our energy management system by continuously improving it with periodic targets and reviews,

​and declare as our Energy Policy.

Daikin Türkiye,  CEO

15.06.2022