Kurumsal Etik

​​

Daikin Europe Group’un Kurumsal Etik İlkeleri

Daikin’in Kurumsal Etik İlkeleri temel değerlerin bir ifadesidir ve karar verme açısından bir çerçeveyi temsil eder. Daikin Europe Group’un her bir üyesinin, yasalar tarafından dayatılsın veya dayatılmasın, yüksek etik ve yasal davranış standartlarına hem lafzen hem de ruhen saygı göstermesi kişisel sorumluluğu ve yükümlülüğüdür.

Daikin’in Kurumsal Etik Kurallarının 12 temel unsuru şunlardır:

 1. Yasal uyumluluğun güvence altına alınması
 2. Son kullanıcılarımızın gelecekteki ihtiyaçlarını öngören güvenli, yüksek
 3. kaliteli ürün ve hizmetler sunulması
 4. Ticari faaliyetlerin adil rekabet ilkelerine dayalı olarak yürütülmesi
 5. Tedarikçilerle dostane ancak mücadeleci ve rekabetçi ilişkiler sürdürerek adil satın alma uygulanması
 6. Fikri mülkiyete ve özel bilgilerin gizliliğine saygı gösterilmesi
 7. Kurumsal bilgilerin zamanında ve uygun şekilde açıklanması
 8. Çevresel etkiyi en aza indirmeyi hedefleyen bir şirket olunması
 9. Operasyonlarımızın güvenliğinin sağlanması
 10. Her çalışanda gurur ve heves uyandıran dinamik bir işyeri oluşturulması
 11. Kurumsal varlıkların korunması
 12. Eğlence ve hediye alışverişlerinde ölçülü davranılması
 13. Yasadışı, antisosyal ve etik dışı davranışlara karşı kesin bir tutum sergilenmesi

Uyumsuzlukların Yardım Hattı aracılığıyla bildirilmesi

Daikin Europe’un etik ve uyum programına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın iş uygulamalarımızla ilgili sorularını, endişelerini veya (potansiyel) ihlalleri dile getirme gücüne sahip oldukları açık ve dürüst bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Kurumsal Etik Kurallarımızın (şüphelenilen) bir ihlaline dair bilginiz varsa, Yardım Hattını kullanarak (anonim olarak) bir olay raporu gönderebilirsiniz. Navex Global ile kurduğumuz ortaklık sayesinde 7/24 çevrimiçi olarak veya tercih ettiğiniz dilde telefonla bildirimde bulunabilirsiniz.

http://daikineurope.ethicspoint.com

Bilgi Uçurma Politikamız, ihbarları ele alma prosedürümüzü, gizliliği ve veri koruma yasalarına nasıl uyacağımızı vb. açıklamaktadır.

Yorumlarınız bizim için önemlidir ve bildirilen olaylara zamanında yanıt vereceğiz.

Corine Vyncke
Yönetici ve Baş Hukuk Sorumlusu
​Daikin Europe N.V.

DENV, kişisel veriler de dahil olmak üzere yukarıdaki yardım hattı ile sağlanan her türlü bilgiyi, 2016/679 sayılı Yönetmelik (AB) ve müteakip değişikliklere uygun olarak, ilgili gerçek kişilerin gizlilik haklarına azami saygı göstererek işleyecektir. Özellikle de, DENV kişisel verilerin işlenmesini ve saklanmasını gerekli olanlarla sınırlayacak, gizli tutacak ve ilgili işlem artık gerekli olmadığında kişisel verileri silmeyi/anonimleştirmeyi taahhüt edecektir.


The Daikin Europe Group's Corporate Ethics

Daikin’s Corporate Ethics are an expression of fundamental values and represent a framework for decision-making. It is the personal responsibility and obligation of each member of the Daikin Europe Group to respect high ethical and legal standards of conduct in both letter and spirit, whether or not imposed by law.

These are the 12 key elements of Daikin’s Corporate Ethics:

 1. Securing legal compliance
 2. Providing safe, high-quality products and services anticipating the future needs of end-users
 3. Conducting business operations based on the principles of fair competition
 4. Practicing fair procurement by maintaining friendly yet challenging and competitive relations with suppliers
 5. Respecting intellectual property and confidentiality of proprietary information
 6. Timely and appropriate disclosing of corporate information
 7. Being a company that aims to have minimal environmental impact
 8. Ensuring the safety of our operations
 9. Cultivating a dynamic workplace that fosters pride and enthusiasm in each employee
 10. Protecting corporate assets
 11. Practicing moderation in entertainment and gift exchanges
 12. Maintaining a firm attitude toward illegal, antisocial and unethical behaviour

Reporting non-compliance through the Hotline

Thank you for your interest in Daikin Europe's ethics and compliance program.

We are committed to providing an open and honest environment in which employees and associates are empowered to voice their questions, concerns, or (potential) violations regarding our business practices.

If you have knowledge of a (suspected) violation of our Corporate Ethics, you can (anonymously) submit an incident report using the Hotline. We partnered with Navex Global, where you can report 24/7 either online or by phone in your preferred language.

http://daikineurope.ethicspoint.com

Our Policy for Whistleblowing explains our procedure for handling reports, confidentiality as well as how to comply with data protection laws, etc.

Your comments are important to us and we will respond to reported incidents in a timely manner.

Corine Vyncke
Director and Chief Legal Officer
​Daikin Europe N.V.

DENV will process any information provided with the above hotline, including any personal data, with the utmost respect for the right to privacy of any natural persons concerned, in accordance with Regulation (EU) 2016/679 and any subsequent amendment. Particularly, DENV will limit the processing and the storage of personal data to what is necessary, keeping it confidential and committing itself to delete/anonymize personal data once the related processing is no longer necessary.