​​
Gıda Üretim Tesisleri ve Depolar için Hem
Güvenli Hem Verimli
Soguk Zinciri oluşturan tüm süreçlerde,Daikin sessiz ve güvenli çözümleri,
%50 ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.

Gıda Üretim Tesisleri ve Depolar

Seralardan büyük gıda üretim tesislerinden depoalara kadar en son teknolojilerle geliştirilen soğutma çözümleri
Güvenilir ürünlerle sabit sıcaklık ve sorunsuz çalışma
Sıcaklık ve nem değişikliğini kontrol ederek mahsul verimlerini artırma ve depolama süresini uzatma olanağı
Merkezi Sistem Uygulamaları
• Çoklu kompresör üniteleri için açık kasa
• Paralel olarak üç veya dört kompresör
• Çok sayıda farklı kompresör tipi
› Hermetik Scroll (Marka: Copeland)
› Yarı hermetik pistonlu
(Marka: Bitzer, Dorin, Copeland Stream & Frascold)
› Vidalı (Marka: J&E Hall (tek vidalı) ve Bitzer (çift vidalı)
• Daha yüksek soğutma kapasiteleri veya çözümleri mümkündür,
ancak vidalı kompresör seçiminin teknik departman tarafından yapılması gerekir.
• Soğutma kapasitesi 900.000 Watt’a kadar çıkan, orta ve düşük sıcaklık birçok model bulunmaktadır.
• En son soğutkanlarla uyumludur.
Sistem A
Soğuk odalarına -8ºC’de Glikol sağlayan NH3 Chiller kompresör üniteleri ve aynı
zamanda dondurulmuş yiyecek odaları için transritik CO2 soğutma üniteleri
kullanılır.
Hem Chiller hem de CO2 üniteleri, çalışmaya hazır bitmiş ünitelerdir.
Sistem B
Soğuk odalarına -8ºC’de Glikol sağlayan NH3 Chiller kompresör ünitesi,
aynı zamanda deep freeze odalarına CO2 pompalandığı subkritik CO2 soğutma
ünitesinin yoğuşabilmesi için kullanılmaktadır .

Bu kurulum yüksek derecede profesyonellik gerektirir. Dondurulmuş gıdalardaki
Dverimliliği, DEX sisteminin verimliliğinden daha yüksektir. Bununla birlikte, makine ve kurulum maliyeti de daha yüksektir.
Bu sistemde yüksek miktarda CO2 depoladığı için risk daha fazladır
Sistem C
Sistem C Soğuk odalarına -8ºC’de Glikol sağlayan NH3 Chiller kompresör ünitesi ve aynı
zamanda deep freeze odalarına subkritik altı CO2 ünitelerinin yoğuşturulması için
kullanılmaktadır. Genellikle, bu tesislerde az sayıda donmuş depolama odası
bulunur, bu nedenle hizmeti sağlamak için her odaya, her biri gereksinimlerin
yaklaşık %70’i kadar güce sahip iki ünite yerleştirilir. Deep freeze odaları bitişik
olmadığında ve her biri için ayrı bir sistem gerektirdiği takdirde oldukça kullanışlıdır.
Hem Chiller hem de CO2 üniteleri, çalışmaya hazır tamamen bitmiş ünitelerdir.
Sistem D
Sistem D Hem soğuk oda hem de deep freeze odalarda kullanılan NH3 çoklu kompresör üniteleridir.
Bu ünitelerin tamamı, NH3’ün evaporatörlere pompalandığı sistemlerdir.

Bu kurulum yüksek derecede profesyonellik gerektirir. Azami verimlilik elde edilmektedir.
Büyük miktarlarda NH3 depoluyor olma riskiyle birlikte, makine ve kurulum maliyeti,
önceki tüm ünitelerden daha yüksektir.
Oda içerisinde ambalajsız ürünlerde kullanılması tavsiye edilmemektedir.
Sistem E
CO2’yi yoğuşturan ve onu sıvı CO2’nin MT evaporatörlerine pompalandığı
bir likit deposunda saklayan NH3 çoklu kompresör rafları. CO2 kompresör ünitesi,
ayırıcıda LT ünitelerine hizmet eder. Bu kurulum yüksek derecede profesyonellik gerektirir.
Makine ve kurulum maliyeti ve ayrıca büyük miktarlarda CO2
depolama riski önceki tüm ünitelerden daha yüksektir.
Devreler arasında iletişim olması durumunda amonyum karbonat oluşumuyla ilişkili risk
nedeniyle bu teknolojinin çok dikkatli bir şekilde ele alınması gerekir
Sistem F
CO2 kompresörleri, hem soğutulmuş hem de dondurulmuş gıda hizmetlerinde
çalışan doğrudan genişleme (Dx) ile (transkritik çevrimde) ünitelerdir.
Bu kurulumun başlatılması ve bakımı için orta yetkinlikte ve profesyonellikte teknisyenler
gerektirmektedir.
Makine ve tesisatın verimlilik/maliyet oranı oldukça rekabetçidir ve CO2
depolama ile ilgili risk minimumdur. Bu raflar, paketlenmiş veya paketlenmemiş
herhangi bir gıda ürünü için önerilir. Tünel ve odaların gereksinimlerini karşılamak için 4
farklı emiş hatlı üniteler sunuyoruz. Emiş hattı sıcaklığının oda sıcaklığına uyarlanması,
tesisatın verimliliğini önemli ölçüde artırır
Sistem G
Sistem G Soğuk odalarına -8ºC’de Glikol sağlayan NH3 Chiller kompresör ünitesi ve aynı zamanda deep freeze odalarına subkritik altı CO2 ünitelerinin yoğuşturulması için kullanılmaktadır. Genellikle, bu tesislerde az sayıda donmuş depolama odası bulunur, bu nedenle hizmeti sağlamak için her odaya, her biri gereksinimlerin yaklaşık %70’i kadar güce sahip iki ünite yerleştirilir. Deep freeze odaları bitişik olmadığında ve her biri için ayrı bir sistem gerektirdiği takdirde oldukça kullanışlıdır. Hem Chiller hem de CO2 üniteleri, çalışmaya hazır tamamen bitmiş ünitelerdir.
Sistem H
CO2’yi yoğuşturan ve onu sıvı CO2’nin MT evaporatörlerine pompalandığı
bir partikül ayırıcıda saklayan NH3 çoklu kompresör rafları. CO2 kompresör rafı,
LT hizmetlerine hizmet eder ve MT ayırıcıda kompresörleri boşaltan Booster olarak çalışır.

Bu kurulum ortalama bir profesyonellik gerektirir ve verimliliği optimaldir.