• Anasayfa
 • Kurumsal
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

DAIKIN Türkiye olarak ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma ürünleri ve sistemlerinin tasarımı, üretimi, yurtiçi ve yurtdışına pazarlama ve satışı ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz işyerlerimizde sürdürülebilirliği şirket stratejisi olarak benimseyerek;

Kuruluş amaçlarına ve iş ilişkisinde bulunduğu tüm taraflara uygun olarak insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı öncelikli iş hedefi olarak benimser.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi performansımızı arttırmak için;
 
 • Belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflermizde iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • Yükümlülüğümüz olan tüm yasal ve diğer gerekliliklere uygunluğu sağlamayı,
 • Kuruluşumuzun faaliyetlerinden ve işyeri dışından kaynaklanan tehlike,riskleri ve fırsatları belirleyerek değerlendirmeyi,
 • Tehlikeleri ve risklerin ortadan kaldırılması için kaynağında mücadele etmeyi,
 • Tüm taraf ve paydaşlarımız için koruyucu ve önleyici tedbirleri almayı,
 • Tüm faaliyetlerimizdeki çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin öneri ve görüşlerini sürekli iyileştirmenin en önemli kaynağı olarak kullanmayı,
 • Tüm çalışan ve paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarını arttırmayı,
 • Periyodik olarak hedefler ve gözden geçirmelerle iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi,
Taahhüt eder, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak ilan ederiz.
 

Hasan ÖNDER Daikin Türkiye, CEO
15.06.2022


 

​​Occupational Health And Safety PolicyAs DAIKIN Turkey, by adopting sustainability as a company strategy in our workplaces, where we carry out the design, production, domestic and international marketing and sales and after-sales service activities of heating, ventilation, air conditioning and refrigeration products and systems;

In accordance with its establishment purposes and all aspects with business relations, considers people as the most valuable asset and adopts creating a safer and healthier working environment as its primary business goal.

To increase our Occupational Health and Safety management system performance; We are committed that;
 
 • Prevent work accidents and occupational diseases in our determined goals and targets,
 • Ensure compliance with all legal and other requirements that we are responsible for,
 • Determine and evaluate the dangers, risks and opportunities arising from the activities of our organization and outside the workplace,
 • Eliminate hazards and risks at the source,
 • Taking protective and preventive measures for all our parties and stakeholders,
 • Using the suggestions and opinions of our employees and employee representatives in all our activities as the most important source of continuous improvement,
 • Increase the occupational health and safety awareness of all our employees and stakeholders,
 • Realize our occupational health and safety management system by continuously improving it with periodic targets and reviews,
and declare as our Occupational Health and Safety Policy.
 

Hasan ÖNDER Daikin Türkiye, CEO
15.06.2022