Kalite Politikası

DAIKIN Türkiye olarak ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma ürünleri ve sistemlerinin tasarımı, üretimi, yurtiçi ve yurtdışına pazarlama ve satışı, satış sonrası hizmet faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz işyerlerimizde sürdürülebilirliği şirket stratejisi olarak benimseyerek;
 • Amaç ve hedeflerimizi belirleyerek, düzenli izlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetine odaklanmayı,
 • Ulusal ve uluslararası yükümlülüğümüz olan tüm yasal ve diğer gerekliliklere uygunluğu sağlamayı,
 • Toplumun daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına erişimini kolaylaşması için, çevre dostu teknoloji kullarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklanmayı,
 • Üretimin dört temel taşı olan insan, makine, malzeme ve metotu en verimli şekilde kullanmayı, değişimleri takip etmeyi, sürekli iyileştirmeler yapmayı, risk ve fırsatları öngörerek işlerimizi planlamayı,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği, enerji konularını birlikte değerlendirerek oluşturduğumuz sürdürülebilir yönetim modeli ile  sektörümüzün örnek işletmesi olmak için çalışmayı,
 • Satış sonrası hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini sürekli olarak ölçmeyi, ihtiyaç ve beklentilerini bilmeyi, ve müşteri taleplerini açık, şeffaf ve hızlı birşekilde çözmeyi,
 • Faaliyetlerimiz için gerekli olan kaynakları sağlamayı,


Taahhüt eder, Kalite politikamız olarak ilan ederiz.

​Hasan ÖNDER Genel Müdür - CEO
15.06.2022  

Quality PolicyAs DAIKIN Turkey, by adopting sustainability as a company strategy in our workplaces, where we carry out the design, production, domestic and international marketing and sales and after-sales service activities of heating, ventilation, air conditioning and refrigeration products and systems;

We are committed that;
 
 • Determining our goals and objectives, regular monitoring and continuous improvement,
 • Focus on customer satisfaction in all our activities,
 • Ensure compliance with all legal and other requirements, which are our national and international obligations,
 • Focus on creating value for all our stakeholders by using environmentally friendly technology to facilitate the society's access to healthier and more comfortable living spaces,
 • Use people, machine, material and method, which are the four pillar of production, most efficiently, to follow the changes, to make continuous improvements, to plan our work by foreseeing risks and opportunities,
 • Working to be an exemplary business in our sector with the sustainable management model we have created by evaluating quality, environment, occupational health and safety, and energy issues together,
 • Continuously measure customer satisfaction in our after-sales services, to know their needs and expectations, and to solve customer demands in an open, transparent and fast manner,
 • Provide the resources necessary for our activities,

​and declare as our Quality Policy.

​Hasan ÖNDER Genel Müdür - CEO
15.06.2022