• Anasayfa
 • Kurumsal
 • Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Daikin üst yönetim mesajı

DAIKIN ÜST YÖNETİM MESAJI

Daikin olarak hava kalitesini iyileştirme misyonuyla çıktığımız yolda, bugün sürdürülebilir bir gelecek yaratma taahhüdümüzü güçlendirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Sektörümüzde öncü niteliğe sahip projeler yürüterek bir yandan sürdürülebilir bir büyüme sağlıyoruz, diğer yandan da gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

DAIKIN TÜRKİYE CEO MESAJI

Her geçen gün daha da önemli ve kapsayıcı bir hale gelen sürdürülebilirlik kavramı ile Daikin’in global olarak 2018 yılından beri ana gündeminde olan ve 2050 yılına kadar karbon nötr şirket olma hedefi doğrultusunda hem Daikin hem de Daikin Türkiye olarak somut adımlar ile hedefimize ilerliyoruz.

Daikin üst yönetim mesajı

DAIKIN TÜRKİYE
FUSION 25 STRATEJİLERİMİZ

Daikin Türkiye FUSION 25 Stratejisi Daikin FUSION 25 (F-25), çevre ve hava için yeni değerler yaratılarak hem Daikin’in büyümesi hem de sürdürülebilir bir topluma aynı anda katkı sağlayabilmek için oluşturulmuş bir strateji programıdır.

2025 mali yılı sonuna kadar çeşitli temalar altında Daikin şirketlerinin temel stratejilerini içeren F-25 kapsamında, Daikin Türkiye’nin stratejileri belirlenmiştir.

Daikin Çevre Vizyonu 2050

Sürdürülebilirlik konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olmamız ile iklim değişikliğini ele alma ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusundaki küresel çabalara katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Daikin üst yönetim mesajı
Daikin Çevre Vizyonu 2050'ye Doğru
Daikin üst yönetim mesajı

Daikin Çevre Vizyonu 2050’ye Giderken

Çevre vizyonu hedefine giderken paydaşlarla birlikte toplumu ve müşterileri birbirine bağlayan çözümler üretmeye kararlıdır. IoT, yapay zekâ ve açık inovasyon girişimleri kullanılarak, güvenli ve sağlıklı hava ortamları ile dünyanın hava çözümleri ihtiyacı karşılanacak ve aynı zamanda küresel çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunulacaktır.

Net sıfır hedefine ek olarak Daikin, faaliyetlerinin her alanında enerji verimliliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Daikin, ürünlerinin, üretim süreçlerinin ve tedarik zincirinin enerji verimliliğini artırmaya odaklanmakta, böylece daha sürdürülebilir ve kaynakları verimli kullanan bir topluma katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Daikin bu plan ile ticari büyüme ve sosyal sorunların çözümü arasında bir denge kurmayı hedeflemektedir.

İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi

İklim değişikliğini ele alma ve etkin enerji yönetimine öncelik verme konusundaki acil ihtiyacın bilincindeyiz.

Sera gazı emisyonlarını azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak için proaktif önlemler almanın yalnızca gezegenin refahı için değil, aynı zamanda yenilik, esneklik ve uzun vadeli iş başarısı için fırsatlar sunduğuna inanıyoruz.

Enerji Verimlilği Danışmanlığı (EVD) hizmetimiz ile enerji ve konfor dengesini optimize edecek çalışmalar yürütüyoruz. Oteller, hastaneler ve sanayi sektöründeki paydaşlarımıza kullandıkları iklimlendirme sistemlerinin sürdürülebilir işlevselliğini ve verimliliğini arttıma konusunda destek sağlıyoruz.

İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi
İnovasyon ve Müşteri Memnuniyeti

İnovasyon ve Müşteri Memnuniyeti

Sürekli iyileştirme ve geliştirme yöntemleri ile süreçlerimize, ürün ve hizmetlerimize odaklanarak Ar-Ge faaliyetlerimize, dijital dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Topluma Değer Yaratma

Daikin Türkiye olarak iş dünyasında liderlik rolünü üstlenirken aynı zamanda topluma, çevreye ve tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarını da yerine getirme hedefindeyiz.

Çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirerek daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Topluma Değer Yaratma
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

DAIKIN Türkiye olarak grup felsefemizden aldığımız ilhamla tüm faaliyetlerimizi temel değerlerimiz olan “mutlak güvenilirlik”, “girişimci yönetim” ve “uyumlu kişisel ilişkiler” ilkeleri doğrultusunda sürdürüyoruz. En önemli amaçlarımızdan biri olan toplumun daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına erişimini kolaylaştırması için, çevre dostu teknolojileri kullanarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklanıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda en yüksek etik standartlara uymayı, ilgili bölgelerde yürürlükte olan yerel mevzuata uyumlu hareket etmeyi ve her açıdan insan haklarını gözetmeyi taahhüt ediyoruz.

Hizmet sunduğumuz ülkelerde ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor, yenilikçi uygulamalarımız, daha iyi çevresel performans sunan çevre dostu ürünlerimiz, kaynakları daha verimli kullanmayı hedefleyen çözümlerimiz ile sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz.

Tüm faaliyetlerimiz ve değer zincirimiz boyunca çevresel ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. Tüm operasyonlarımızda doğal kaynak, su ve ham madde tüketimini en aza indirmek, atık oluşumunu önlemek ve verimliliği arttırmak için süreçlerimizi sürekli olarak kontrol ediyor ve iyileştiriyoruz. Enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerji kullanımını sağlayarak faaliyetlerimiz kaynaklı sera gazı emisyonlarımızı azaltıyoruz. Ürünlerimiz kaynaklı karbon ayak izimizi düşürme yönünde hedefler belirliyor, üretim süreçlerimize ve ürünlerimize yönelik döngüsel ekonomi uygulamalarımız, çevre dostu ürünlerimiz, araştırma ve geliştirme projelerimiz ile iklim değişikliği ile mücadeleye ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı arttırmaya katkıda bulunuyoruz.

Tüm iş süreçlerimizde ayrımcılığı önlüyor, kadın, genç ve dezavantajlı grupların istihdamına yönelik fırsatlar yaratıyor, sektörde istihdamın desteklenmesine yönelik farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Çalışanlarımıza her alanda eşit fırsatlar sunuyor, işe alım, kariyer gelişimi ve terfi süreçlerini şeffaf ve adil olarak yürütüyoruz. İş yerinde insana yakışır koşullara sahip bir çalışma ortamı sağlamak için en iyi sağlık ve güvenlik standartlarını baz alarak gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyet seviyelerini en üst seviyede tutmak amacıyla düzenli olarak görüş ve önerilerini çeşitli mekanizmalar aracılığıyla değerlendiriyor, gerekli iyileştirme faaliyetlerini hayata geçiriyoruz.

En yüksek önceliklerimizden biri olan müşteri memnuniyetini sağlamak için sürekli gelişim bakış açısıyla ürün ve hizmet kalitemizi artırmak için çaba gösteriyor, ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca güvenilirliğini etkileyecek durumlara karşı gereken tüm önlemleri alıyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında hem toplumu desteklemeyi hem de iklimlendirme sektörüne sürdürülebilirlik perspektifinde yön vermeyi amaçlıyoruz. Farklı kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri kurarak toplumun ve sektörün sürdürülebilirlik alanında farkındalığını arttırmaya ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim ve gelişim çalışmaları yürütüyoruz.

Satın alma stratejilerimizde sürdürülebilir ve sorumlu tedarik zinciri uygulamalarını benimsiyoruz. Tedarikçilerimizin gelişimini destekliyor, çevre ve toplum üzerindeki etkilerin yönetiminde birlikte çalışıyoruz.

Sürdürülebilirliğin yönetimini en üst seviyede ele alıyor, çalışmalarımızı sürekli olarak geliştirmek için tüm paydaşlarımızla etkin iletişim kuruyor, geri bildirimlerini alıyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetişim süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyor, amaç ve hedeflerimizi belirliyor, performansımızı raporluyor ve tüm paydaşlarımız ile düzenli olarak paylaşıyoruz.

Sürdürülebilirliğin önemli kilometretaşlarından biri olan yasal ve etik uyum, tüm işleyiş ve iş yapış modellerimizde ve karar alma süreçlerimizde etkilidir. Ticari faaliyetlerimizi yürütürken, Türkiye Cumuhuriyeti yasaları ve ticari faaliyette bulunduğumuz ülkelerin yasalarına uygun hareket edecek tüm tedbirleri alıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti anayasası, ticaret kanunu, gümrük ve ithalatı düzenleyen rejim ve yönetmelikler ile diğer tüm ilgili mevzuatlara mutlak uyum gösteriyoruz.

Topluma, devlete ve yasalara olan saygımız doğrultusunda her türlü siyasi ve politik görüş, düşünce ve siyasi partiye eşit mesafedeyiz. Yasalara saygı çerçevesinde, faaliyet gösterdiğimiz üklelerdeki resmi makamlarla açık ve şeffaf bir şekilde ilişki kuruyoruz. Ulusal ve uluslararası güvenliği, kamu düzenini ihlal eden eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve suç organizasyonları ile her türlü yasa dışı örgüt ve bu örgütlerle doğrudan veya dolaylı irtibat halinde olan hiçbir üçüncü kişi ile ticari faaliyette bulunmuyoruz.

Yoksulluğun sona erdirilmesi, eşitsizliklerin azaltılması, sosyal ve toplumsal gelişim, çevresel etkilerin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele gibi politika düzeyinde belirlenen küresel ölçekli amaçlardan oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için iş dünyasının da kritik bir rolü olduğuna inanıyor ve çalışmalarımızda bu amaçlar ve alt hedeflerine uyumlu bir biçimde hareket ediyoruz. DAIKIN Türkiye olarak faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve “İklim Eylemi” amaçlarına katkıda bulunuyoruz.
 


 

İşbu politika, periyodik olarak takip edilip gerekli görüldüğü durumlarda güncellenmektedir. Politikanın güncellenmesinden Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Politika, Yönetim Kurulu’nun onayıyla 11.08.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

SUSTAINABILITY POLICY

Inspired by our group philosophy, we, as DAIKIN Turkey, carry out our activities in line with our basic values of “absolute reliability”, “entrepreneur management” and “coherent personal relationships”. We utilize environmentally-friendly technologies and focus on creating value for all our stakeholders with a view to facilitate the society’s access to more healthy and comfortable living spaces, which is one of our main purposes.

We are committed to complying with the highest ethical standards in all geographical regions we operate at, and with the local legislation in force in the relevant regions and observing human rights in all respects.

We contribute to economic growth in the countries we are operating at and support sustainable development with our innovative practices, environmentally-friendly products offering better environmental performance and solutions aiming at better use of resources.

We aim at reducing our environmental footprint along all our activities and value chain. We permanently control and improve our processes in order to minimize consumption of natural resources, water and raw material, avoid generation of wastes and increase efficiency in all our operations. We reduce greenhouse gas emissions caused by our activities by employing energy efficiency practices and using renewable energy. We set targets directed at reducing our carbon-based footprints of our products and contribute to the fight against climate change and to increasing the resistance against climate change with our cyclic economy practices directed at our production processes and products, with environmentally-friendly products and research & development projects.

In all our work processes, we prevent discrimination and create opportunities directed at the employment of women, young people and disadvantageous groups and put into practice various projects to support employment in the industry. We offer equal opportunities to our employees in all areas and carry out recruitment, career development and promotion processes in a fair and transparent manner. We take all necessary measures taking the best health and safety standards as a basis in order to create a humane working environment at the workplace. We assess opinions and suggestions of our employees in order to keep their satisfaction level at the highest level and take necessary improvement measures accordingly.

We strive to increase our product and service quality which is one of our highest priorities, with an approach of continuous improvement and take all measures required against any circumstances that may affect reliability along the whole life cycle of our products.

Under the scope of our corporate social responsibility projects, we aim at both supporting the society and guiding the air conditioning industry in sustainability. We continue carrying out the training and development activities directed at increasing the awareness of the society and Industry about sustainability and developing their competences by establishing cooperation with various institutions and organizations.

We adopt sustainable and responsible supply chain practices in our purchasing strategies. We support development of our suppliers and collaborate with them regarding the management of their impact on the environment and society.

We address sustainability management at the highest level, establish an effective communication with all our stakeholders in order to improve our activities continuously and we receive feedback from them. We regularly review our environmental, social and governance processes, determine our purposes and goals, report our performances and share them with all our stakeholders regularly.

Legal and ethical compliance which is one of the important milestones of sustainability is effective in all our modes of operation and decision-making processes. In carrying out our commercial activities, we take all measures to ensure compliance with the laws of Republic of Turkey and of the countries where we operate at and we strictly comply with the Constitution, commercial law of the Republic of Turkey and its regimes and regulations regulating the customs and imports and all other relevant legislation.

We keep an equal distance from all kinds of political views and opinions and political parties in line with our principle of respect for society, states and laws. We establish open and transparent relations with the authorities in the countries where we operate. We do not deal with terrorist organizations and criminal organizations involved in actions and activities violating national and International security and public order and all kinds of illegal organizations and any third persons who are in direct or indirect contact with such organizations.

We believe that the business world has also a critical role in the achievement of the United Nations’ sustainable development goals consisting of the purposes on a global scale determined at the political level, including removal of poverty, reduction of inequalities, ensuring social development and reduction of environmental impacts and fighting climate change and compliance with these goals and sub-targets in our activities. As DAIKIN Turkey, we contribute to the achievement of the goals like "Healthy and Quality Life", "Accessible and Clean Energy", “Humane Business and Economic Growth", "Industry, Innovativeness and Infrastructure", "Responsible Production and Consumption" and "Climate Action".


 

This policy will be periodically reviewed and updated, when necessary. The Sustainability Committee is responsible for updating this policy. This policy entered into force on 11.08.2021 upon approval of the board of directors.

ÇEVRE POLİTİKASI

DAIKIN Türkiye olarak tüm faaliyetlerimizi çevreyi gözeterek yürütmek temel ilkemizdir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimizi belgelendirerek, çevre performansımızı sürekli izlemek ve iyileştirmek için kullanırız. Yürürlükteki çevre mevzuatları gerekliliklerine uygun olarak çevre ile ilgili talepleri yerine getiririz

 

Bu çerçevede:

 • Faaliyetlerimizin yaşam döngüsü içerisindeki çevre boyutlarını ve etkilerini analiz ederiz.
 • Faaliyetlerimizin çevre süreçlerine yönelik risk ve fırsatları değerlendiririz.
 • Faaliyetlerimiz kaynaklı atık su, atık ve atık gaz emisyonlarının yarattığı çevresel etkileri en aza indiririz.
 • Faaliyetlerimizde doğal kaynakların verimli şekilde kullanımını sağlarız.
 • Üretim faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını ön planda tutup gerekli yatırımları yaparız.
 • Gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerinde çevrenin korunması prensibine uygun teknolojileri kullanırız.
 • Karbon ayak izimizi ve buna bağlı olarak iklim değişikliğine olan etkimizi azaltırız.
 • Tüm çalışan ve paydaşlarımızın çevresel farkındalıklarının arttırılması için eğitim faaliyetleri düzenleriz.
 • Toplumun ve paydaşlarımızın beklentilerini göz önünde bulundururuz.
 • Çevre ile ilgili faaliyetlerimizi şeffaflık içinde kamuoyu ile paylaşırız.
 • Periyodik olarak hedefler ve gözden geçirmelerle çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Tüm çalışanlar adına ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemine uygun olarak hareket edeceğimizi taahhüt ederiz. İşbu politika, periyodik olarak gözden geçirilerek gerekli görüldüğü durumlarda güncellenir. Politikanın güncellenmesinden Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Politika, Yönetim Kurulu’nun onayıyla 11.08.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ENVIRONMENTAL POLICY

As DAIKIN Turkey, it is our basic principle to carry out all our activities by respecting the environment.

We document our ISO 14001 Environmental Management System and use it for permanent monitoring and improvement of our environmental performance. We fulfil the requirement concerning the environment in accordance with the environmental legislation in force.

Under this scope we:

 • analyze the environmental aspects and impacts of our activities within the life cycle.
 • evaluate the risks and opportunities directed at the environmental processes of our activities.
 • minimize the environmental impact created by waste waters, wastes and waste gas emissions generated by our activities.
 • ensure the efficient use of natural resources in our activities.
 • prioritize the use of renewable energy sources in our production activities and make necessary investments accordingly.
 • use technologies meeting the principle of the protection of environment regarding the improvement activities that are found necessary.
 • reduce our carbon footprint and consequently our impact on the climate change,
 • organize training activities to increase the environmental awareness of all our employees and stakeholders.
 • take the expectations of society and our stakeholders into consideration.
 • share our environmental activities with the public in a transparent manner.
 • undertake to realize our environmental management system by introducing permanent improvements based on periodical targets and reviews.

We undertake to act in accordance with ISO 14001: 2015 Environmental Management System on behalf of all our employees.

This policy will be periodically reviewed and updated, when necessary. The Sustainability Committee is responsible for updating this policy. This policy entered into force on 11.08.2021 upon approval of the board of directors.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BEYANI

DAIKIN Türkiye olarak iklim değişikliğinin dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğunun farkındayız. Etkisi günden güne daha çok hissedilen iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum için grup felsefemizden aldığımız ilhamla üzerimize düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sahip olduğumuz yetkinliklerimiz ve yaptığımız çalışmalar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Tüm çevre boyutlarımızın takibini ve doğrulamasını yaptığımız ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne sahibiz.
 • DAIKIN Türkiye olarak grup tarafından geliştirilen “Green Heart Factories” değerlendirme metodolojisi ile Hendek Üretim tesisi için “Green Heart Gümüş” statüsüne sahibiz.
 • Tüm operasyonlarımızda doğal kaynak, su ve hammadde tüketimini en aza indirmek, atık oluşumunu önlemek ve enerji verimliliği sağlamak için süreçlerimizi sürekli olarak kontrol ediyoruz.
 • Faaliyetlerimiz kaynaklı sera gazı emisyonlarını hesaplıyor, azaltmak için çeşitli önlemler alıyor ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
 • Ürünlerimiz kaynaklı karbon ayak izimizi düşürme yönünde hedefler belirliyoruz.
 • Yürüttüğümüz araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında piyasaya sürülen verimli ve çevre dostu ürünlerimizin kullanımını teşvik ederek pozitif etki yaratmayı hedefliyoruz.
 • DAIKIN Türkiye olarak tüm üretim proseslerimizde kimyasallar, ağır metaller ve diğer tehlikeli maddelerin kontrolüne yönelik düzenlemelere uygun hareket ediyoruz.
 • Soğutucu akışkan seçimi için temel politikamız “soğutucu akışkan çeşitliliği”dir. Daikin her uygulamaya yönelik uygun soğutucu akışkanı seçmek için çeşitli yönleri (enerji verimliliği, güvenlik, çevresel etki, maliyet etkinliği vb.) kapsamlı bir şekilde değerlendirmektedir.
 • Uygun ürünlerimizde R410A soğutucu akışkanına göre enerji verimliliği yüksek ve üç kat daha az küresel ısınma potansiyeline sahip olan R-32 soğutucu gazını kullanıyor, kullanımını küresel ölçekte teşvik ediyoruz. DAIKIN Türkiye olarak ömrünü tamamlayan ürünlerimizin içerisinde bulunan soğutucu akışkanların atmosfere salınmasını önlemek amacıyla kullanılan soğutucu gazların geri toplanması için çalışıyoruz. Daha fazla soğutucu akışkanların toplanması ve yeniden işlenmesi için projeler geliştiriyoruz.
 • Faaliyetlerimiz için gerekli olan enerjinin çatı tipi güneş enerjisi sistemi gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılanması için çalışmalar yürütüyoruz.
 • Yağmur suyu toplama sistemimiz ile şebekeden temin ettiğimiz su miktarını azaltıyoruz.
 • Ulusal ve uluslararası iklim politikalarını yakından takip ediyor ve iş süreçlerimize entegre etmek için gerekli uygulamaları hayata geçiriyoruz
 • DAIKIN Türkiye olarak müşterilerimize sunduğumuz enerji verimliliği ve danışmanlık hizmetiyle müşterilerimizin sera gazı emisyonlarını azaltmasına yardımcı oluyoruz.
 • DAIKIN Türkiye çalışanlarıyla birlikte gönüllü ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

 

DAIKIN olarak İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonunu hedefliyoruz. 2050 yılı net sıfır sera gazı emisyon hedefimizin gerçekleşmesi için azami düzeyde çaba göstererek:

 • Yaptığımız faaliyetlerde en önem verdiğimiz konunun sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve iklim değişikliğiyle mücadele olacağını,
 • Enerji verimliliği yüksek, çevre dostu ürünler ve hizmetler geliştireceğimizi,
 • Ürünlerimizin üretim ve kullanımı esnasında daha az sera gazı emisyonuna sebep olması için çalışmalar gerçekleştireceğimizi,
 • Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artıracağımızı,
 • Küresel ölçekte uygulanan iklim değişikliği politikalarını iş süreçlerimize entegre edeceğimizi,
 • İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ulusal / uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacağımızı
taahhüt ediyoruz.

 

DECLARATION ON CLIMATE CHANGE

As DAIKIN Turkey, we are aware that climate change is one of the biggest problems that the world faces. Inspired by our group philosophy, we are aware of our duties and responsibilities regarding the fight against climate change causing an ever-increasing impact on us and the planet. Our capabilities under the scope of the fight against climate change and our efforts for this purpose until now are set forth below:

 • We have ISO 14001 Environmental Management System through which we follow up and verify all environmental aspects,
 • Our production facility in Hendek has acquired the “Green Heart Silver” status based on the “Green Heart Factories” evaluation methodology developed by Daikin group.
 • We regularly review our processes in order to minimize consumption of natural resources, water and raw materials in all our operations, to prevent generation of waste and ensure energy efficiency.
 • We calculate the greenhouse gas emissions generated by our activities and take various measures and carry out various activities to reduce them.
 • We set targets aiming at reducing our carbon footprint generated by our products.
 • We aim at creating a positive impact by encouraging the use of our efficient and environmentally-friendly products introduced under the scope of our research and development studies.
 • As Daikin Turkey, we comply with the regulations directed at the control of chemicals, heavy metals and other hazardous substances in all our production processes.
 • Our basic policy for the selection of refrigerants is their diversity. Daikin makes a comprehensive evaluation of various aspects (energy efficiency, safety, environmental impact, cost-effectiveness, etc.) regarding the selection of the refrigerants directed at each application.
 • For applicable products, we use refrigerant R-32 with higher energy efficiency and three times less global heating potential compared to R410A and encourage its use at the global scale. As DAIKIN Turkey, we try to recollect the refrigerant gases found in our products that have completed their life cycles in order to prevent their release into the atmosphere. We also develop projects for the collection and reprocessing of more refrigerant.
 • We carry out activities to meet the energy needed for our activities through renewable sources such as roof type solar energy system.
 • We reduce the amount of water supplied from our mains through our rainwater collection system.
 • We closely follow up national and international climate policies and implement necessary practices to integrate them into our work processes.
 • As DAIKIN Turkey, we help our customers reduce their greenhouse gas emissions with our energy efficiency and consultancy services.
 • We carry out voluntary afforestation activities together with the employees of DAIKIN Turkey.

As DAIKIN, we aim at achieving the net zero greenhouse gas emission by 2050 under the scope of the fight against climate change. We will strive for the achievement of this target by 2050, undertaking that we will:

 • give number one priority to ensuring sustainable development and fighting against climate change in all our activities,
 • develop environmentally-friendly products and services with high energy efficiency,
 • take necessary action to generate less green gas emissions during production and use of our products,
 • increase our investments in renewable energy,
 • integrate the climate-change policies applied at the global scale into our work processes,
 • cooperate with national and international institutions and organizations under the scope of fight against climate change.
İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Sürdürülebilirlik yaklaşımını çalışanlarına ve faaliyet gösterdiği bölgelerdeki topluma da yansıtmayı önemseyen DAIKIN Türkiye için insan hakları öncelikli bir konudur. DAIKIN Türkiye bu politika ile;

 • Faaliyetlerini yürütürken çalışma koşulları hakkındaki her türlü yerel mevzuata uyumlu hareket etmeyi,
 • Faaliyetlerini Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uyumlu olarak devam ettirmeyi,
 • Ana değerlerimizle uyumlu olarak çeşitliliğe saygı duymayı ve farklılıklarımızı karşılıklı olarak kabul etmeyi,
 • Çalışanlara işe alım, terfi, tazminat, yan haklar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve iş sonlandırma da dahil olma üzere istihdam ile ilgili konularda ve diğer tüm süreçlerde ırk, dil, din, dini inançlar, mezhep, etnik köken, yaş, görev, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, renk, fiziksel özellikler, doğduğu ülke, medeni durum, gebelik, bakmakla yükümlü olunanlar, engellilik, sosyal sınıf, sendika üyeliği veya politik görüş gibi konular nedeniyle ayrımcılık yapmamayı,
 • Her türlü ayrımcılık ve sözlü, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz konusunda sıfır tolerans yaklaşımı gözetmeyi,
 • Zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırma konularında ilgili yerel mevzuata ve bu alanda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygun hareket etmeyi,
 • Çalışanların sendikalaşma hakkına ve sendika üyesi olma kararlarına, yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı göstermeyi,
 • İnsan haklarını gözetmeyi ve insana yakışır bir iş ortamı sunmayı, çalışma ortamında çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunma konusunda gerekli aksiyonları almayı,
 • Çalışanların kariyer ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi,
 • Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılarından insan haklarına uygun hareket etmelerini beklemeyi, herhangi bir aykırılık fark edildiğinde gerekli aksiyonları almayı,
 • Paydaşların beklentilerini dikkate alarak, paydaş katılımına önem vermeyi ve paydaşlar ile uzun dönemli ilişki kurmayı,
hedeflemektedir.

 

İşbu politika, periyodik olarak takip edilip gerekli görüldüğü durumlarda güncellenmektedir. Politikanın güncellenmesinden Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Politika, Yönetim Kurulu’nun onayıyla 11.08.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

HUMAN RIGHTS POLICY

Human rights is a priority for DAIKIN Turkey which attaches importance to reflecting the sustainabilty approach to its employees and to the society in the regions it operates in. With this policy, DAIKIN Turkey aims at:

 • acting in compliance with all kinds of local legislation on working conditions while carrying out its activities,
 • continuing its activities in compliance with the International Labour organisation (ILO) and the United Nations’ Universal Declaration of Human to which Turkey is a party,
 • respecting diversity in compliance with our core values and mutually accepting our differences,
 • not making any discrimination against the employees concerning the issues related to employment, including recruitment, promotion, compensation, benefits, training, forced lay-off, termination, etc. based on language, religion, religious belief, sect, ethnical origin, age, job, gender, sexual identity, sexual orientation, color, physical characteristics, country of birth, marital status, pregnancy, dependents, disability, social class, union membership or political opinion,
 • adopting a zero-tolerance approach regarding all kinds of discrimination and verbal, physical, sexual, psychological and/or emotional harassment,
 • complying with the local legislation and the international agreements to which Turkey is a party regarding forced labor and child labor,
 • respecting the employees' rights of unionisation and their decision to be a member of a union and their rights of organization and collective bargaining in accordance with the relevant laws,
 • respecting the human rights and providing a humane work environment and taking necessary action in order to provide a healthy and safe working environment to the employees,
 • supporting the carrier and personal development of the employees,
 • expecting the suppliers and service providers to act with respect for human rights and taking due action when a violation has been noticed in this regard,
 • attaching importance to the engagement of the stakeholders and establishing long-term relations with the stakeholders taking into consideration their expectations.

This policy will be periodically reviewed and updated, when necessary. The Sustainability Committee is responsible for updating this policy. This policy entered into force on 11.08.2021 upon approval of the board of directors.

ÇATIŞMA MADENLERİ POLİTİKASI

DAIKIN Türkiye olarak çevre, toplum ve ekonomi üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerimizi minimize etmek için büyük çaba göstermekteyiz. Kendi faaliyetlerimiz haricinde tedarik zincirinde meydana gelebilecek dolaylı etkilerimizi de iyileştirmek amacıyla tedarikçilerimizi bu konuda teşvik ediyor, değerlendiriyor ve denetliyoruz. Sorumlu tedarik zincirinin önemli bir konusu DAIKIN Türkiye ürünleri gibi birçok ürünün yapımında kullanılan tantal, kalay, tungsten ve altın (3TG) madenlerinin temin edilmesidir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ve çevresindeki ülkelerde silahlı gruplar bu madenlerin çıkarılması için insanları zorla çalıştırmaktadır. Bu yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelir; aynı bölge için finansman kaynağı olarak kullanılmaktadır. DAIKIN Türkiye olarak çatışma madenleri içeren hammaddeleri satın almayı reddediyor ve;

 • Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ve çevresindeki ülkelerden çıkarılan çatışma madenleri içeren hammaddeleri alan ve kullanan tedarikçiler ile çalışmayacağımızı,
 • Değer zincirinde yer alan çatışma madenini belirlemek amacıyla madenlerin ergitme tesisini, madenin çıkarıldığı menşe ülkeyi, madenin bulunduğu yeri belirlemek amacıyla tedarikçilerimizle birlikte çalışmayı,
 • Çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerden maden temin edecek risklere sahip olan tedarikçilerimizi belirlemeyi, riskleri azaltmak amacıyla tedarikçilerimizle birlikte çalışmayı, riski minimize edemeyen tedarikçiler ile iş birliğini durduracağımızı,
 • Çatışma madenlerinin olumsuz etkilerini önlemek ya da minimize etmek amacıyla tedarikçilerimizle birlikte ihtiyaç olması durumunda ulusal / uluslararası kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri gibi üçüncü şahıslarla iş birliği yapmayı,
 • Çatışma madenlerinin menşeini gizlemek ya da değiştirmek amacıyla rüşvet teklifi girişimlerine karşı duracağımızı,
 • Tedarikçilerimizle birlikte çatışma madenleri için yapılan kara para aklama işlemlerini ortadan kaldırılmasına yönelik çabaları destekleyeceğimizi
taahhüt ediyoruz.

 

İşbu politika, periyodik olarak gözden geçirilerek gerekli görüldüğü durumlarda güncellenir. Politikanın güncellenmesinden Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Politika, Yönetim Kurulu’nun onayıyla 11.08.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

CONFLICT MINERALS POLICY

As DAIKIN Turkey, we make great efforts in order to minimize the negative impacts that we may cause on the environment, society and economy. Apart from our own activities, we encourage our suppliers to take due action for the purpose of decreasing the indirect impacts that we may cause on the supply chain, and evaluate and control their performance in this regard. An important subject of the responsible supply chain is the supply of minerals such as tantalum, tin, tungsten and gold (3TG). In Democratic Congo Republic and the surrounding countries, some armed groups employ forced labor to extract those minerals. The income obtained from these illegal activities is used as a source of financing for the same region. As DAIKIN Turkey, we refuse to buy the raw materials containing conflict minerals and undertake;

 • not to work with the suppliers who buy and use raw material containing the conflict minerals extracted from the Democratic Congo Republic and the surrounding countries,
 • to cooperate with our suppliers to determine the melting plant of the mines, country of origin of the extracted minerals and the location of the mine with a view to identify the conflicts minerals included in the value chain,
 • to identify our suppliers who have assumed the risk of supplying minerals from the regions affected by the conflicts and involving high risk, to work with our suppliers to reduce the risks and to stop working with the suppliers who fail to minimize the risks,
 • to enter into cooperation with third parties like national and International institutions and organizations and non-governmental organizations, etc. if necessary for the purpose of preventing or minimizing the negative impacts of conflict minerals,
 • to stand against attempts of offering bribery for the purpose of concealing or changing the origin of conflict minerals.
 • to support the efforts directed at removal of money laundering activities together with our suppliers.

This policy will be periodically reviewed and updated, when necessary. The Sustainability Committee is responsible for updating this policy. This policy entered into force on 11.08.2021 upon approval of the board of directors.

SATIN ALMA VE TEDARİK POLİTİKASI

İşbu Satın Alma ve Tedarik Etik Politikası (“Politika”), DAIKIN Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. (“DTAS”) tedarikçilerinin iş yapış şekillerinin DAIKIN ana değerleri olan Mutlak Güvenirlik, Girişimci Yönetim ve Uyumlu Kişisel İlişkiler başlıkları çerçevesinde, DTAS şirket politikaları, T.C. Yasa ve Yönetmelikleri, AB mevzuatları ve ticaret yaptığımız tüm ülkelerin yerel mevzuatları ile uyumlu olmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. DTAS tedarikçilerinin bu Politika’da tanımlanan kurallara uyması esastır. Politika’nın ihlal edilmesi durumunda DTAS tek taraflı takdir hakkını kullanarak ve herhangi bir tazminat ödemeksizin tedarikçileri ile yaptığı sözleşmeyi tek taraflı ve tazminat ödemeden feshetme hakkını saklı tutar.

DTAS, iştiraki bulunduğu DENV (G) şirketleri içerisinde “Mutlak Güvenirlik, Girişimci Yönetim ve Uyumlu Kişisel İlişkiler” vizyonu doğrultusunda, dünyaya daha sağlıklı ve daha konforlu yaşam alanları sunarken çevre ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak yeni değerler yaratabilmeyi amaçlar. Bu nedenle tedarikçilerinden kalite kontrol, çevresel ve sosyal etkilerin yönetimi, insan haklarının gözetilmesi, etik ilkelere uyum gibi çeşitli tedarik zinciri risklerine karşı önlem alarak uyumlu hale gelmelerini beklemektedir.

İşbu Politika DAIKIN Global stratejileri, DTAS sürdürülebilirlik hedefleri ve DTAS Sürdürülebilirlik Politikası doğrultusunda DENV(G) Kurumsal Etik kuralları dikkate alınarak toplumsal paydada değer yaratmak gayesi ile sürdürülebilir tedarikçi gelişimine katkı sağlayacak ana prensipleri içermektedir.

Bu kapsamda tedarikçiler DTAS tarafından sürdürülebilirlik programları geliştirmek üzere DTAS ile çalışmaya ve DTAS tarafından muhtelif zamanlarda kendilerine iletilecek bu gibi sürdürülebilirlik faaliyetlerine katılmayı taahhüt etmektedir.

Kurumsal Etik kuralları https://www.daikin.com.tr/daikin-DTAS-etik-kurallar web adresinde yayınlanmaktadır. DTAS’ın tedarikçilerinden Etik Kurallar çerçevesindeki beklentileri şunlardır:

1. Ticari Teamüllere İlişkin Sosyal Sorumluluk Politikaları
DTAS, tedarikçilerinin çalışanlarını sosyal sorumluluk ve görevleri konusunda düzenli olarak bilgilendirmesini ve ticari faaliyetleri ile politikalar ve davranış kuralları gibi alanlarda bu tür sosyal sorumlulukları harfiyen yerine getirmelerini sağlamak için yazılı kurallara sahip olmasını beklemektedir.

2. Son Kullanıcıların Gelecekteki İhtiyaçlarını Öngörerek Güvenli, Yüksek Kaliteli Ürünlerin ve Hizmetlerin Sağlanması
DTAS müşterileri için ürün ve hizmetlerin güvenlik ve kalitesini sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir. Aynı şekilde, DTAS tarafından Tüketici’ye sunulan ürün ve hizmetlerin güvenlik ve kalitesini sağlamak için tedarikçilerinden de sağlamış oldukları tüm bileşen, hammadde, yarı mamul, mamul, tamamlayıcı parça, ürün ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü mal ve hizmet için aynı yüksek standartlarda güvenlik ve hizmet kalitesi beklemektedir.
Tedarikçi, tedarik etmiş olduğu mal ve hizmetlerin en iyi kalite malzeme ve işçilikte sunulduğunu, bunların DTAS tarafından sipariş şartlarına uygun olduğunu, güvenli ve doğru olarak ambalajlandığını ve etiketlendiğini ve yalnızca taahhüt ettiği kullanım amacına özgü üretildiğini kabul etmektedir.
İlave olarak, bileşen ve hammadde tedarikçilerimiz, herhangi bir sınırlama olmaksızın izlenebilirlik ile ilgili süreçlerde DTAS talebi üzerine DTAS Hammadde Beyanlarını vereceklerdir.

3. Adil rekabet prensipleri temelinde iş faaliyetlerini yürütme
DTAS başta T.C. mevzuatı olmak üzere ile ihracat yaptığı ülke mevzuatlarındaki adil rekabet ve ticarete ilişkin yasa (Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet) ve kurallara saygılı ve bu kurallara uygun ticari faaliyetler göstermektedir. Bu kapsamda DTAS tedarikçilerinin hür iradeleri ile anlaşmaya varılmış yasal haklarına saygı göstermektedir.
Ancak DTAS, yürürlükteki yasaları ihlal eden ve/veya DAIKIN değerleri ve politikaları ile Mutlak Güvenirlik, Girişimci Yönetim ve Uyumlu Kişisel İlişkiler ve/veya Sürdürülebilirlik gibi teşvik ettiği güçlü iş uygulamalarına uymayan tedarikçiler ile çalışmayacaktır.

4. Ticari Kontrol Yasalarına Uygunluk
DTAS global barış, güvenlik ve düzene zarar verebilecek hiçbir işleme katılmamayı hedefler ve DENV (G) Ticari Uyum Kuralları ile birlikte her bir ülke ve bölgenin yürürlükteki tüm ihracat ve ithalat rejimine uygun hareket eder.
Tedarikçiler, faaliyetlerine ilişkin ticaret kısıtlamaları, ihracat kontrolleri, ambargo, yolsuzluk ve gümrük yasalarını gerekli olması halinde takip eder ve bu tür yasa ve düzenlemelere uygun hareket edeceğini taahhüt eder. Tedarikçiler, bu kısıtlamaların ihlal edilmesinin idari para cezaları, ihracat lisans iptalleri ve potansiyel olarak hapis cezalarına karar verilmesi gibi son derece ciddi sonuçlar olabileceğinin bilincindedir.
Tedarikçiler, satışa sundukları ve/veya üretim veya dağıtımını yaptıkları Ürün, Hammadde, Bileşen ve diğer Malları vb. hiçbir şekilde Füze Teknolojileri, Kimyasal Silah ve Kitle İmha Üretimi ile iştigal eden 3. Kişilere sağlamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Fikri Mülkiyet Haklarına Saygı Gösterme ve Koruma
DTAS fikri mülkiyet haklarının Önemli Şirket Varlıkları içerisinde yer aldığını kabul ederek, fikri mülkiye haklarını korumaya ve sürdürmeye ve bunları etkili bir biçimde kullanmaya gayret eder. DTAS tedarikçilerinin fikri mülkiyet haklarına saygı göstermekte ve Fikri Mülkiyet haklarını ihlal etmemektedir.
Tedarikçi kaynaklı oluşan, fikri ve sınai hak ihlalleri nedeniyle zarara uğrayan tarafların (DTAS veya diğer DENV (G) şirketlerinin) tüm maliyetlerini, kayıplarını ve ek masraflarını, cezalar da dahil olmak üzere ilgili tedarikçiler ödemek zorundadır.

6. Uygun Veri Yönetimi
DTAS gizli bilgilerini, diğer şirketlerden alınan gizli bilgileri, müşteri ve çalışanlarının bilgilerini uygun olarak ve yasal mevzuata uygun olarak işlemekte ve kullanmakta, bu bilgileri uygun olmayan yolardan elde etmemektedir.
DTAS veri saklama ve gizliliği ile ilgili başta 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR olmak üzere, faaliyette bulunduğu diğer ülkelerin sair kanun ve yasal düzenlemelerine uyacağını, sözleşmelerden doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerini yerine getireceğini, sahip olduğu müşteri / tüketici bilgilerinin güvenliğini sağlamak için azami gayreti göstereceğini taahhüt eder.
Aynı şekilde, DTAS tedarikçilerinden veri gizliliği kapsamında Şirket’e ait verileri yalnızca sözleşmesel ilişkiler kapsamında amacına göre işlemesini ve saklamasını, verileri sözleşmelerde tanımlanan gizlilik ve veri kullanım koşullarına saklamasını ve işlemesini, amacı dışında kullanmamasını ve süresi sonunda anonimleştirmesini ve/veya yok etmesini beklemektedir. Tedarikçinin gizlilik ve veri saklama politikalarına uygun hareket etmemesi sözleşmenin DTAS tarafından tek taraflı feshi sonucunu doğurur.

7. İçeriden Bilgi Sızdırmaya Dayalı Ticaret Yasağı
Tedarikçiler hiçbir şekilde DENV(G) ve/veya başka Grup Şirketler ile ilgili halka açık olmayan ve diğer Gizli Verileri içeriden bir başka çalışanları vasıtasıyla 3. Kişilere sızdırmayacak ve kendilerine sağlanan idari, teknik bilgi vb. Gizli Verilerimizi başka ticari faaliyetler için kullanmayacak ve üçüncü kişilerin kullanımına sağlamayacaklardır.

8. Tedarikçilerin Bilgilerini Zamanında ve Uygun Açıklaması
DENV (G) Şirketlerinden olan Şirketimiz DTAS, Şirket dışına Şirket Bilgilerin açıklama hususunda nispeten az bir yükümlülüğe sahip olmakla birlikte İyi Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Güvenilir, Şeffaf ve Açık Yönetilen bir şirket olarak gelişmesi için Gizli Bilgiler hariç Şirket bilgilerini uygun bir şekilde yayınlamaktadır. İlgili verilerin konsolidasyonu ve uygun bir şekilde raporlanması için, tedarikçiler DTAS ile olan ticari faaliyetleri konusunda kendilerinden beklenen her türlü veri ve raporlamayı tam ve zamanında ve talep edildiği şekilde yaparak zamanında DTAS’a iletmekle yükümlüdür.

9. Çevre Yasalarına Uyum
DTAS Türkiye Cumhuriyeti ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki çevre yasalarına ve diğer ikincil mevzuat kurallarına uygun olarak ürün geliştirme, üretim, satış,dağıtım ve servisler dahil her bir iş faaliyetleri açsından çevreyi koruyan ve iyileştiren girişimlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda tedarikçi çevreyi korumaya yönelik tüm yasal düzenlemelere tüm faaliyetlerinde eksiksiz biçimde uyduğunu kanıtlayabilir durumda olmalıdır.
Tedarikçiler, iş faaliyetlerini yerine getirirken çevre yasalarına uygun hareket etmeyi, çevre ve doğaya saygılı olmayı ve iklim değişikliği etkilerinin (sera gazı emisyonları, atık oluşumu, enerji tüketimi, kaynak tüketimi vb.) asgari düzeyde tutmayı, bu etkilerini yönetecek uygulamaları devreye almayı kabul eder. Bu kapsamda, Tedarikçi çevresel etkilerinin asgari düzeyde tutulması için DTAS ile yapılacak tüm işbirliklerini şimdiden kabul ettiğini beyan eder.

10. İş Sağlığı ve Güvenliği
DTAS önce güvenlik bakış açısıyla yürüttüğü faaliyetlerini aynı şekilde tedarikçilerinden beklemektedir. Buna göre İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili Daikin A.Ş’nin tedarikçilerinden beklentileri aşağıdaki gibidir:

 • Tedarikçi, kaza ve yaralanmaların engellenmesi için çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamalıdır.
 • Bu sebeple tedarikçi, potansiyel çalışan güvenliğini tehdit eden riskleri azaltıcı faaliyetler gerçekleştirilmeli, çalışanların sağlık ve güvenliğini, ilgili standart ve yasaları dikkate alarak güvence altına alan sistematik faaliyetler oluşturmalıdır.
 • Tedarikçi, çalışmalara yönelik kaynak, araç gereç ve ekipmanları sağlamalı, periyodik bakım ve kontrolünü yaptırmalıdır.
 • Tedarikçi, çalışan, stajyer, ziyaretçiler ve özel risk grupları için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturmalı ve sağlık gözetimine tutulmalarını sağlamalıdır.
 • Tedarikçi, çalışma ortamında gerekli ölçüm, test ve analizleri yaptırmalıdır.
 • Tedarikçi, mevzuata uygun şekilde çalışanların eğitim ve bilgilendirmelerini sağlayarak İSG bilincini arttırmalıdır.
 • Tedarikçi, acil durumlara hazırlık ve müdahale çalışmalarını sürekli olarak gerçekleştirmelidir.
 • Tedarikçi, İSG tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemeli, denetlemeli ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamalıdır.

 

11. İşyerinde İnsan Hakları ve Farklılıklara Saygı ve İş Yasalarına Uyma
Tedarikçi yerel kanunlarda daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan (Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) sözleşmesi No.138'de belirtilen kapsamda) hiç kimse istihdam edemez. Bu doğrultuda tedarikçi kendisi veya ürün tedarik ettiği üçüncü kişiler hiçbir koşul altında çocuk işgücü kullanamaz.
Tedarikçi, yükümlülüklerini ifa ederken yürürlükte bulunan ilgili tüm mevzuatı takip etmek, uymak ve İş Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde çalışmakla yükümlüdür. Bu kapsamda aşağıda yer alan başlıkların tedarikçi tarafından göz önünde bulundurulması ve çalışma prensiplerine hâkim kılınması beklenmektedir.

 • Fark gözetmeme: Tedarikçiler işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve iş sonlandırma da dahil olma üzere istihdam ile ilgili karalarında, ırk, etnik köken, din, dil, cinsel tercih, cinsiyet, politik veya ideolojik görüşlere yönelik herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara yetenekleri ve özelliklerine göre eşit bir şekilde muamele edecektir.
 • Zorla Çalıştırma: Tedarikçiler, etnik ve kültürel farklılıklara saygı duyar, kabul eder, farklılıkların korunması ve geliştirilmesi için önlemler alır ve çalışanları için fırsat eşitliğinin var olduğu, karşılıklı güven içinde, ayırımcılığa maruz kalmadan, insan haklarına saygılı çalışma ortamları yaratılmasını taahhüt eder.
 • Tazminat: Tedarikçiler, çalışanlarını ücretleri maaş ve fazla mesai de dahil olmak üzere yürürlükteki kanun ve düzenlemelerde belirtilen asgari seviyeye eşit ya da bunun üzerinde ödeme yaparlar.
 • Taciz: Tedarikçiler, tacizin hiçbir formuna izin vermez, gerekli önlemleri alır. Çalışanlarının bedensel cezalara veya fiziksel cinsel, psikolojik, duygusal sözlü taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.
 • Sendikal haklar: Tedarikçiler, çalışanlarının sendikalaşma hakkına ve sendika üyesi olma kararlarına, yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı gösterir.
 • Adil yaklaşım: Tedarikçilerin çalışanlarına sağladığı ücret, çalışma saatleri, fazla mesai, izinler ve yan haklar adil ve mevzuata uygun hareket eder. Tedarikçiler Hukuka aykırı disiplin uygulamalarında bulunmaz.

 

12. Şirket Varlıklarının Korunması
Tedarikçi, DTAS tarafından sağlanan kamuya açık olmayan tüm bilgileri, bir Sipariş ile ilgili olarak tarafların herhangi birisi tarafından hazırlanan tüm özellikleri veya diğer belgeleri ve bir Sipariş ile ilgili kamuya açık olmayan tüm bilgileri "Gizli Bilgi" olarak göz önüne alacaktır. Alıcı’nın önceden yazılı izni olmadan, Satıcı herhangi bir gizli bilgiyi bir Siparişi yerine getirme dışında herhangi bir amaçla ifşa edemez veya kullanamaz.

13. Muhasebe İşlemlerinin Uygun Şekilde Yapılması
Yolsuzluk, zimmete geçirme, kolaylaştırıcı her türlü ödeme ya da rüşvet faaliyetine türü veya gerçekleştirilme şekli ne olursa olsun izin verilemez. Tedarikçiler bu ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacaklarını taahhüt eder.
Tedarikçilerin tüm muhasebe kayıtları ve destekleyici dokümanları tam ve net olarak ilgili harcamaları yansıtmalıdır. Tedarikçilerin finansal sistemlerinde hiçbir gizli, kayıt dışı hesap ve malvarlığı bulunmamalıdır. Tedarikçilerin bu durumları ölçümlediği iç denetim mekanizmaları bulunmalıdır.

14. Ağırlama ve Hediye Alıp Vermede Ölçülülük
Hediyeler ve Ağırlamalar Sınırlı durumlarda, işletmeler arasındaki ticari bağın güçlendirilmesi veya sürdürülmesi adına hediye ve ağırlamalar kabul edilebilir. Tedarikçiler yasalara uyumsuzluk teşkil edecek, ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında herhangi bir hediyeyi kabul etmemelidir ve vermemelidir, amacını aşan ağırlama aktivitelerinden uzak durmalıdır.

15. Terörle Mücadele
Tedarikçinin suç teşkil edecek nitelikte, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Kanun Hükmünde Kararnameler ve sair ilgili mevzuat kapsamında ulusal/uluslararası güvenliği, kamu düzenini ihlal eden faaliyet ve eylemlerde bulunduklarının ve/veya anılan faaliyetlerde bulunan kişi veya kurumlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde olduklarının DTAS tarafından değerlendirilmesi ve/veya buna ilişkin herhangi bir resmi makam kararının (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, gerçek kişiler hakkında gözaltı, tutuklanma, hükümlülük kararı verilmesi; emniyet/güvenlik birimleri veya savcılık makamınca soruşturma açılması; tüzel kişilere ise kayyum atanması hakkında karar verilmesi vb.) alınmış olması halinde DTAS’ın işbu Sözleşme'yi ve taraflar arasında akdedilen tüm sözleşmeleri tazminat, ceza, masraf vs. ödemeksizin, tek taraflı derhal fesih hakkı saklıdır.

16. Yasal Uyum
DTAS, Tedarikçinin faaliyet gösterdiği ülkelerde tüm yasa ve yönetmeliklere uymasını beklemektedir. Uluslararası sanayi ve ticarete (yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve raporlama yükümlülükleri gibi), yukarıda izah edilen Veri Koruma ve Rekabetin Korunması ve Rüşvetin Önlenmesi yasalarıyla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, yürürlükteki tüm uluslararası yasalar ve yönetmeliklere uyulmalıdır.

17. Rüşvetin Önlenmesi
Tedarikçiler hiçbir şekilde iş ya da finansal gelir sağlamak amacıyla rüşvet alıp vermek gibi uygunsuz davranışlarda bulunmaz. Hiçbir tedarikçi çalışanı rüşvet olarak algılanması mümkün olabilecek hediye ya da ödeme teklif edemez, veremez ya da kabul edemez. Tedarikçi, rüşveti önleme ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin geçerli tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklere uyacaktır.

18. Sektör Risklerinin Doğru bir Şekilde Kavranması ve İş Sürekliliği Planları
DTAS, tedarikçilerinin iş faaliyetlerinde uygun bir risk yönetimi ve yerinde bir İş Sürekliliği Planı bulundurmalarını beklemektedir.

TEDARİKÇİ DENETİM SÜREÇLERİ

Tedarikçiler DTAS’a bu Politika, Sözleşme ve/veya Beyan ve Taahhütleri kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda, DTAS tarafından yapılacak denetim ve değerlendirmelerin veya 3. kişi denetimler de dâhil olmak üzere bağımsız denetleme yapılabileceğini kabul etmişlerdir.

Bu Politika’ya aykırı şüpheli davranış veya bu Politika’daki kuralların ihlali hakkında bildirimde bulunmak için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir.

E-posta : daikincompliance@daikin.com.tr

DTAS, tüm bildirimleri gizlilik içinde ele almayı ve bildirim sahiplerini korumayı taahhüt eder. DTAS, Tedarikçinin bu Politika’ya aykırı şüpheli davranış ya da muhtemel bir iş etiği ihlalini rapor etmiş olan kişi hakkında gizliliği koruyacak ve o kişiye karşı uygulanabilecek hiçbir misillemeye tolerans göstermeyecektir.

PROCUREMENT AND SUPPLY POLICY

This Procurement and Supply Policy (“Policy”), was issued in order to ensure compliance with DTAS company policies, Turkish Laws and Regulations, EU legislation and local legislation of all countries we do business with within the framework of DAIKIN's main values, namely Absolute Reliability, Entrepreneurial Management and Harmonious Personal Relationships which are the main values of DAIKIN in compliance with business conduct of suppliers of DAIKIN Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. (“DTAS”). It is paramount that suppliers of DTAS comply with the rules defined in this Policy. In case of violation of the Policy, DTAS reserves the right to terminate the contract with its suppliers unilaterally and without damages/compensation, by using its unilateral discretion and without payment of any damages.

DTAS aims to generate new values by way of diminishing its negative effects on the environment and society, while offering healthier and more comfortable living spaces to the world, based on its vision of "Absolute Reliability, Entrepreneurial Management and Harmonious Personal Relationships" among the DENV (G) companies which it is an affiliate. Thus, it expects its suppliers to comply with various supply chain risks such as quality control, management of environmental and social impacts, adherence of human rights, compliance with ethical principles.

This Policy encompasses the main principles which will contribute to sustainable supplier development with the aim of creating value in the social stake, taking into consideration the DAIKIN Global strategies, DTAS sustainability goals and DENV(G) Corporate Ethics in line with DTAS Sustainability Policy.

In this scope, suppliers undertake to work with DTAS in order to develop sustainability programs and to participate in such sustainability activities that will be communicated to them by DTAS from time to time.

Corporate rules of conduct are promulgated on https://www.daikin.com.tr/daikin-DTAS-ethics website address. The requirements of DTAS from its suppliers within the framework of the Code of Ethics are as follows:

 1. Social Responsibility Policies Regarding Commercial Customs
 2. DTAS expects its suppliers to regularly inform their employees regarding their social responsibilities and duties and to have written rules to ensure that they fulfill such social responsibilities strictly and in due diligence in areas such as their business activities and policies and codes of conduct.

 3. Providing Safe, High Quality Products and Services by Forecastting the Future Needs of End Users
 4. DTAS makes every effort in order to ensure the safety and quality of products and services for its customers. In the same way, in order to ensure the safety and quality of the products and services offered to the Consumer by DTAS, the same high standards of safety and quality are expected by DTAS for all components, raw materials, semi-finished products, finished products, complementary parts, products and all kinds of goods and services which the suppliers provide.

  The supplier covenants and accepts that the goods and services it has supplied are provided in the best quality materials and workmanship, that they comply with the order conditions by DTAS, are safely and correctly packaged and labeled, and are produced only for the intended use that was committed.

  Moreover, our component and raw material suppliers will provide DTAS Raw Material Statements upon demand by DTAS in traceability-related processes without any limitation.

 5. Conducting business activities on the basis of principles of fair competition
 6. DTAS conducts its commercial activities in such a way that follow and comply with the laws (Competition Law and Unfair Competition) and rules related to fair competition and trade in the legislation of the country it exports to, especially in line with the Turkish legislation. In this regard, DTAS respects the legal rights of its suppliers that have been consented with their free will.

  However, DTAS will not work with suppliers which breach/violate applicable laws and/or do not comply with DAIKIN values and policies and strong business practices it promotes, such as Absolute Reliability, Entrepreneurial Management and Harmonious Personal Relationships and/or Sustainability.

 7. Compliance with Trade Control Laws
 8. DTAS aims not to participate in any transaction that may harm global peace, security and order, and complies with all applicable export and import regimes of each country and region, as well as DENV (G) Trade Compliance Rules.

  Suppliers know that they are obliged to follow trade restrictions, export controls, embargo, corruption and customs laws regarding their activities as necessary and they undertake to comply with such laws and regulations. Suppliers are aware that violating these restrictions can have extremely serious consequences such as administrative fines, export license revocations and potentially imprisonment.

  Suppliers accept, declare and undertake that they will not provide the Products, Raw Materials, Components and other Goods, etc., that they offer for sale and/or manufacture or distribute to third parties engaged in Missile Technologies, Chemical Weapons and Mass Destruction Production in any way.

 9. Following and Protecting Intellectual Property Rights
 10. Recognizing that intellectual property rights are included in Significant Company Assets, DTAS endeavors to protect and maintain its intellectual property rights and to use them effectively. DTAS respects the intellectual property rights of its suppliers and does not violate the Intellectual Property rights.

  All expenses, losses and additional costs of the parties (DTAS or other DENV (G) companies) incurred due to intellectual and industrial rights violations arising from the supplier, including fines/penalties, must be paid by the relevant suppliers.

 11. Orderly Data Management
 12. DTAS processes and utilizes confidential information, confidential information received from other companies, information of customers and employees in accordance with legal regulations and it does not obtain this information from inappropriate ways.

  DTAS commits that it will comply with other laws and legal regulations of other countries where it operates, especially the Law on the Protection of Personal Data Number 6098 and GDPR regarding data storage and privacy, that it will fulfill its contractual information security obligations, and will show maximum effort to ensure the security of its customer / consumer information.

  In the same way, DTAS expects its suppliers to process and retain/store the data owned by the Company within the scope of data confidentiality only according to its purpose within the scope of contractual relations, to store and process the data under the confidentiality and data usage conditions set forth in the contracts, not to use them for any other purpose, and to anonymize and/or destroy them at the end of the period. Failure of the supplier to comply with confidentiality and data retention policies will lead to the unilateral termination of the contract by DTAS.

 13. Prohibition of Insider Trading
 14. Suppliers no way will leak non-public and other Confidential Data regarding DENV(G) and/or other Group Companies to third parties through their insider employees, and shall not share any administrative, technical information etc. which are provided to them. They will not use our Confidential Data for other commercial activities and will not make them available to third parties.

 15. Timely and Compliant Disclosure of Suppliers' Information
 16. Our Company (DTAS), which is one of the DENV (G) Companies, has relatively minor obligations to disclose Company Information outside the Company, however it promulgates Company information appropriately, excluding Confidential Information, in order to develop as a Reliable, Transparent and Openly Managed company in line with Good Corporate Governance Principles. For the consolidation and due diligent reporting of the relevant data, the suppliers must submit to DTAS any data and reporting expected from them regarding their commercial activities with DTAS, in full and on time, as required.

 17. Compliance with the Environmental Laws
 18. DTAS performs actions/initiatives to protect and improve the environment in terms of each business activity, including product development, production, sales, distribution and services, in accordance with the environmental laws and other secondary legislation rules in the Republic of Turkey and the countries where it operates. In this context, the supplier must be able to prove that it fully complies with all legal regulations regarding environmental protection in all its activities.

  Suppliers accept and agree to act in line with the environmental laws, to be considerate and respectful to the environment and nature, to keep the effects of climate change (greenhouse gas emissions, waste generation, energy consumption, resource consumption, etc.) at a minimum while performing their business activities, and to implement practices that will manage these effects. In this context, the Supplier declares that it has already accepted and agreed to all collaborations to be made with DTAS in order to keep its environmental impacts to a minimum.

 19. Occupational Health and Safety
 20. DTAS requires its activities, which it carries out from a security perspective, from its suppliers in the same way to be carried out. Accordingly, Daikin A.Ş's requirements from its suppliers regarding Occupational Health and Safety (OHS) are as follows:

  • The supplier must provide its employees with a healthy and safe work environment in order to prevent accidents and injuries.
  • Thus, the supplier must undertake activities to reduce the risks that threaten potential employee safety, and establish systematic activities that ensure the health and safety of employees by way of taking into account the relevant standards and laws.
  • The supplier must provide resources, tools and equipment for the works, and cause periodic maintenance and control to be done.
  • The supplier must build safe and healthy working environments for employees, trainees, visitors and special risk groups, and ensure that they are under health surveillance.
  • The supplier must have the necessary measurements, tests and analyzes carried out in the working environment.
  • The supplier should increase OHS awareness by way of providing training and information to employees in accordance with the legislation.
  • The supplier must continuously perform emergency preparedness and response activities.
  • The supplier must oversee and supervise compliance with OHS measures and ensure that nonconformities are corrected.
 21. Respect for Human Rights and Diversity and Following the Labor Laws at the workplace
 22. The supplier may not recruit anyone under the age of 15 (within the scope specified in International Labor Organization (“ILO”) contract No.138) who has not completed compulsory education unless a higher age limit is stipulated in local law. Accordingly, the supplier himself or the third parties to whom he supplies the product cannot use child labor under any circumstances.

  The supplier is obliged to follow and comply with all applicable legislation and to work in accordance with the Labor Law and relevant legislation while fulfilling its obligations. In this context, it is required that the following topics will be taken into consideration by the supplier and the working principles will be mastered.

  • Non-discrimination: Suppliers will treat all employees equally based on their abilities and characteristics, without discrimination based on race, ethnicity, religion, language, sexual orientation, gender, political or ideological views in their employment-related decisions, including recruitment, promotion, compensation, benefits, training, forced dismissal, and termination.
  • Forced Labor: Suppliers respect and accept ethnic and cultural differences, take measures to protect and develop differences, and are committed to creating working environments where equal opportunities are available for their employees, in mutual trust, without discrimination, and respectful of human rights.
  • Compensation: Suppliers pay their employees equal to or above the minimum set by applicable laws and regulations, including salaries/wages and overtime.
  • Harassment: Suppliers do not allow any form of harassment and take necessary precautions against it. There is no tolerance for any violation of the immunity of its employees through corporal punishment or physical, sexual, psychological, emotional and verbal abuse.
  • Union rights: Suppliers adhere to their employees' right to unionize and their decision to become a union member, their right to organize and bargain collectively in accordance with the law.
  • Fair approach: The suppliers act fairly and in accordance with the legislation in relation to their employees in terms of their wages, working hours, overtime, leaves and fringe benefits provided by . Suppliers do not engage in unlawful disciplinary practices.
 23. Protecting the Company Assets
 24. Supplier shall deem and treat as "Confidential Information" any non-public information provided by DTAS, any specification or other document prepared by either party in relation to an Order, and any non-public information relating to an Order. Seller may not disclose or use any confidential information for any purpose other than to fulfill an Order without Buyer's prior written consent.

 25. Performing Accounting Transactions in due diligence
 26. Corruption, embezzlement, any facilitating payment or bribery activity, regardless of its type or mode of conduct, is not permitted. Suppliers undertake not to engage in these and similar activities.

  All accounting records and supporting documents of suppliers shall fully and clearly reflect relevant expenditures. Suppliers must not have any confidential, unregistered accounts and assets in their financial systems. There should be internal audit/inspection mechanisms by which suppliers measure these situations..

 27. Ethics in in Hospitality and Gifts
 28. Gifts and Hospitality/Entertainment under limited circumstances may be accepted as gifts and entertainment which are to strengthen or maintain business ties between businesses. Suppliers should not accept or give any gifts other than commercial customs and promotional materials that would violate the law, and should refrain from undue entertainment activities.

 29. Combat against terror
 30. In cases where the supplier engages in activities and actions violating national/international security, public order within the scope of the Turkish Penal Code No. 5237, Anti-Terror Law No. 3713, Criminal Procedure Law No. 5271, Statutory Decrees and other relevant legislation, and/or DTAS considers that they are in direct or indirect relations with the persons or institutions involved in it and/or any official decision regarding this (without being limited to the ones listed, issuance of detention, arrest, conviction for real persons; opening an investigation by the police/security units or the prosecutor's office) ; if a decision on the appointment of a trustee for legal entities, etc.) has been taken, DTAS reserves the right to unilaterally terminate immediately this Contract Agreement and all agreements concluded between the parties, such as compensation, penalties, expenses, etc..

 31. Legal Compliance
 32. DTAS requires the Supplier to comply with all laws and regulations in the countries where it operates. All effective/applicable international laws and regulations must be complied with, including those relating to international industry and trade (such as sanctions, export controls, and reporting obligations) and the Data Protection and Anti-Competition and Anti-Bribery laws stipulated above.

 33. Prevention of Bribes
 34. Suppliers will never engage in non-ethical/improper conduct, such as exchanging bribes for business or financial gain. No employee of supplier may offer, give or accept gifts or payments that may be perceived as bribes. Supplier will comply with all applicable anti-bribery and anti- corruption laws, statutes and regulations.

 35. The Accurate Understanding of Industry Risks and Business Continuity Plans
 36. DTAS requires its suppliers to maintain appropriate risk management and a Business Continuity Plan in place in their business activities.

SUPPLIER INSPECTION PROCESSES

Suppliers agree and undertake to DTAS that independent inspections, including audits and evaluations to be made by DTAS or third party audits, can be carried out in line with its obligations under this Policy, Agreement and/or Statements and Commitments.

The following communication channels can be utilized in order to report suspicious behavior in violation of this Policy or breach of the rules in this Policy.

E-mail : daikincompliance@daikin.com.tr

DTAS guarantees to treat all notifications confidentially and to protect the owners of notifications. DTAS will maintain confidentiality and will not tolerate any retaliation against any person who has reported the Supplier's suspicious behavior in violation this Policy or a possible breach of business ethics.

SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI

DAIKIN Türkiye olarak tüm süreçlerimizi sürdürülebilirliği benimseyerek yürütürken, önemli iş ortaklarımız olan tedarikçilerimizin ve alt yüklenicilerimizin de standartlarımıza uyumlu bir şekilde faaliyet göstermesini önemsiyor ve destekliyoruz. DAIKIN Türkiye’nin tedarik operasyonlarını kapsayan Sorumlu Tedarik Zinciri Politika’mız ile tüm tedarikçi ve alt yüklenicilerimize de bu yaklaşımımızı benimsetmeyi, tüm satın alma ve tedarik süreçlerimizde çevresel ve sosyal riskleri azaltmayı amaçlıyoruz.

DAIKIN Türkiye olarak;

 • tedarikçilerimizi ve alt yüklenicilerimizi DAIKIN Türkiye Sürdürülebilirlik Politika’sı ve ilgili diğer politikalara uyum açısından değerlendirmeyi,
 • satın alma işlemlerinde sürdürülebilirlik performansını bir değerlendirme kriteri olarak ele almayı ve satın alma süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı arttırmak ve mevcut performanslarını geliştirmek amaçlarıyla tedarikçilerimizi ve alt yüklenicilerimizi düzenli olarak bilgilendirmeyi ve bu kapsamda eğitimler düzenlemeyi,
 • tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz ile sürekli olarak iletişim halinde olmayı
taahhüt ediyoruz.

 

Tedarik zincirimizde yer alan tüm tedarikçi ve alt yüklenicilerden;

 • DAIKIN Türkiye’nin tüm politikalarına uyumlu hareket etmelerini,
 • Faaliyet göstermekte oldukları bölgelerde geçerli olan ilgili yasalara ve düzenlemelere uymalarını, çalışma saatleri, izinler, ücret ve yan haklar konularında yürürlükte bulunan iş mevzuatlarına uygun hareket etmelerini,
 • Faaliyetlerini Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uyumlu olarak devam ettirmeyi,
 • Zorla işçi çalıştırmamalarını,
 • Hiçbir şekilde çocuk işçi çalıştırmamalarını,
 • Çalışanların sendikalaşma hakkına ve sendika üyesi olma kararlarına, yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı duymalarını, insan haklarını gözeterek, insana ve insanlık onuruna yakışan iş prensipleriyle faaliyet göstermelerini,
 • İnsan haklarını gözetmelerini ve insana yakışır bir iş ortamı sunmalarını, çalışma ortamında çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunma konusunda gerekli aksiyonları almalarını, çalışanlarına düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermelerini,
 • Faaliyetlerinde yasal çevre mevzuatlarına uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmelerini, operasyonları kaynaklı çevresel etkilerini takip etmelerini ve yönetmelerini,
 • Irk, dil, din, dini inançlar, mezhep, etnik köken, yaş, görev, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, renk, fiziksel özellikler, doğduğu ülke, medeni durum, gebelik, bakmakla yükümlü olunanlar, engellilik, sosyal sınıf, sendika üyeliği veya politik görüşlere dayalı ayrımcılık yapmamalarını,
 • Yasalara uyumsuzluk teşkil edecek, ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında herhangi bir hediyeyi kabul etmemelerini ve vermemelerini, amacını aşan ağırlama ve çıkar çatışmasına sebep olabilecek aktivitelerinden kaçınmalarını, Rekabetin Korunması ve Rüşvetin Önlenmesi yasalarıyla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, yürürlükteki tüm uluslararası yasalar ve yönetmeliklere uymayı,
 • Faaliyetlerine ilişkin ticaret kısıtlamaları, ihracat kontrolleri, ambargo, yolsuzluk ve gümrük yasalarını gerekli olması halinde takip etmelerini ve bu tür yasa ve düzenlemelere uygun hareket edeceklerini taahhüt etmelerini,
 • Ürün ve hizmetlerde güvenlik ve kalite standartlarını gözetmelerini,
 • Enerji ve kaynak verimliliği odaklı uygulamaları takip etmelerini,
 • DAIKIN Türkiye tarafından gerçekleştirilecek planlı veya plansız denetimler kapsamında şeffaf ve işbirlikçi davranmalarını,
 • DAIKIN Türkiye “Satın Alma ve Tedarik Politikası” kapsamında yer verilen unsurlara eksiksiz uyacaklarını taahhüt etmelerini
bekliyoruz.

 

İşbu politika, periyodik olarak takip edilip gerekli görüldüğü durumlarda güncellenmektedir. Politikanın güncellenmesinden Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Politika, Yönetim Kurulu’nun onayıyla 11.08.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN POLICY

As DAIKIN Turkey, we have adopted the principle of sustainability while carrying out all our processes and attach importance to ensuring compliance of our significant business partners, namely our suppliers and subcontractors, with our standards and provide support to them accordingly. And with our responsible supply chain policy covering the supply operations of DAIKIN Turkey, we aim at ensuring adoption of this approach also by all our suppliers and subcontractors and reducing the environmental and social risks in all our purchasing and supply processes.

As DAIKIN Turkey, we are committed to;

 • assess our suppliers and subcontractors with respect to their compliance with the DAIKIN Turkey Sustainability Policy and other relevant policies,
 • treat the sustainability performance in purchasing operations as an assessment criterion and continuously improve our purchasing processes,
 • regularly provide information to our suppliers and subcontractors and organize trainings with a view to increase their awareness about sustainability and improve their existing performance,
 • remain in continuous contact with our suppliers and subcontractors.

We expect all the suppliers and subcontractors taking part in our supply chain to;

 • comply with all policies of DAIKIN Turkey,
 • comply with all laws and regulations in force in the regions they operate at and with the labor legislation in force in relation to working hours, leaves, wages and benefits,
 • carry out their activities in conformity with the International Labor Organization (ILO), UN convention on human rights to which Turkey is a party,
 • not to employ forced labor,
 • not to employ child labor in any manner whatsoever,
 • respect the unionization rights of employees and their decision to be a member to a union, rights of organization and collective bargaining in accordance with relevant laws, carry out their activities in accordance with the work principles worth of human and human dignity,
 • observe human rights and provide a work environment worth of human, take necessary action in order to provide a healthy and safe working environment for their employees, regularly provide training to their employees about occupational health and safety,
 • fulfil their obligations to comply with the legislation on the environment in their activities, follow up and manage the environmental impact of their operations,
 • not to make discrimination based on race, language, religious belief, sect, ethnical origin, age, position, gender, sexual identity, sexual orientation, color, physical characteristics, country of birth, marital status, pregnancy, dependents, disability, social class, union membership or political opinion,
 • not to accept and give any gifts other than customary those accepted or given as a customs of trade or for promotional purposes, in violation of the relevant laws, avoid offering any entertainment services going beyond the relevant purpose or any activities that may give rise to conflict of interests, comply with all International laws and regulations in force, including those on the Protection of Competition and Prevention of Bribery,
 • if necessary, follow-up commercial restrictions, export controls, embargo, anti-corruption and customs laws related to their activities and undertake to comply with such laws and regulations,
 • observe safety and quality standards for the products and services,
 • follow up the practices focused on energy and resources efficiency,
 • adopt a transparent and cooperative approach under the scope of planned or unplanned audits to be made by DAIKIN Turkey,
 • fully comply with the requirements of the “Purchasing and Supply Policy” of DAIKIN Turkey.

This policy will be periodically reviewed and updated, when necessary. The Sustainability Committee is responsible for updating this policy. This policy entered into force on 11.08.2021 upon approval of the board of directors.