Çevre Politikası

​​

DAIKIN Türkiye olarak ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma ürünleri ve sistemlerinin tasarımı, üretimi, yurtiçi ve yurtdışına pazarlama ve satışı ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz işyerlerimizde sürdürülebilirliği şirket stratejisi olarak benimseyerek;

 • Faaliyetlerimizin çevre boyutlarını ve etkilerini analiz ederek, yaşam döngüsü yaklaşımı ile ele almayı,
 • Faaliyetlerimiz kaynaklı risk ve fırsatları değerlendirmeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı atıklarımızı etkin yöneterek, çevreye olan duyarlılığımızı geliştirerek atıkları azaltmayı,
 • Doğal kaynakların verimli şekilde kullanımını sağlamayı,
 • Üretim faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını ön planda tutup gerekli yatırımları yapmayı,
 • Karbon ayak izimizi ve buna bağlı olarak iklim değişikliğine olan etkimizi azaltmayı,
 • Tüm çalışan ve paydaşlarımızın çevresel farkındalıklarının arttırılması için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
 • Toplumun ve paydaşlarımızın beklentilerini göz önünde bulundurmayı,
 • Çevre ile ilgili faaliyetlerimizi şeffaflık içinde kamuoyu ile paylaşmayı,
 • Ulusal ve uluslararası yükümlülüğümüz olan tüm yasal ve  diğer gerekliliklere uygunluğu sağlamayı,
 • Periyodik olarak hedefler ve gözden geçirmelerle çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi,


Hasan ÖNDER
Daikin Türkiye,  CEO

15.06.2022
 
 

Environmental Policy​As DAIKIN Turkey, by adopting sustainability as a company strategy in our workplaces, where we carry out the design, production, domestic and international marketing and sales and after-sales service activities of heating, ventilation, air conditioning and refrigeration products and systems;

We are committed that;
 • Analyse the environmental dimensions and effects of our activities and deal with them with a life cycle approach,
 • Evaluate the risks and opportunities arising from our activities,
 • Reduce waste by effectively managing the wastes originating from our activities and improving our sensitivity to the environment,
 • Ensure efficient use of natural resources,
 • Keep the use of renewable energy sources at the forefront of production activities and making the necessary investments,
 • Reduce our carbon footprint and, accordingly, our impact on climate change,
 • Organize training activities to increase the environmental awareness of all our employees and stakeholders,
 • Consider the expectations of the society and our stakeholders,
 • Share our activities related to the environment with the public in a transparent manner,
 • Ensure compliance with all legal and other requirements, which are our national and international obligations,
 • Realize our environmental management system by continuously improving it with periodic targets and reviews,
Hasan ÖNDER
Daikin Türkiye,  CEO

15.06.2022