Daikin, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Arasında


Daikin, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Arasında

Türkiye ihracatının çatı örgütü olan Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2002 yılından bu yana her yıl Türkiye’nin ihracat performansı açısından yaptığı araştırmalar ile İhracatçı  İlk 1000 firmayı belirlemektedir.

Firmaların sektör ve ülke bazlı ihracatı, sermaye dağılımları, iç satış, kârlılık, insan kaynağı, yatırım, pazarlama  ve kapasite kullanımı vb. konularda ihracat performans araştırmasını yaparak ihracat hakkında bir ana kaynak üretmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, Meclisimizce analiz edilip gerek elektronik ortamda gerekse basılı olarak yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmaktadır. 

Daikin Türkiye de Türkiye 2012 yılı ihracatında TİM üyesi olan 55.000 ihracatçı firma arasından ilk 1000 firma içine girdi.