• Anasayfa
  • Bizden Haberler
  • DAIKIN, ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (EVD) İLE TÜRKİYE'YE BÜYÜK KATKI SUNUYOR

DAIKIN, ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (EVD) İLE TÜRKİYE'YE BÜYÜK KATKI SUNUYOR

DAIKIN, ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (EVD) İLE TÜRKİYE’YE BÜYÜK KATKI SUNUYORÇevre ve enerji dostu ürünleriyle iklimlendirme sektörüne öncülük eden Daikin, Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) hizmetleriyle de ülkemize katkı sunmaya devam ediyor. 26 Aralık 2018 tarihinden itibaren TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verdiği yetki belgesiyle ticari ve hizmet binaları için etüt, proje ve danışmanlık hizmetleri vermeye hak kazanan Daikin, bu alandaki çalışmalarını sertifikalı makine mühendislerinden oluşan uzman kadrosuyla sürdürüyor.


Otel, hastane ve AVM gibi ticari bina ve endüstriyel sektörlerdeki enerji etütleri ile müşterilerin tesis ve binalarında enerji tüketimlerinin azaltılması, konfor ve üretim şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. İklimlendirme sektörünün lider ismi Daikin, 26 Aralık 2018 tarihinden başlayarak verdiği Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) hizmetleriyle hem bu alanda bir farkındalık oluşturuyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Endüstriyel tesisler ve binalarda üretim ve konfor şartlarından ödün vermeden müşterilerinin enerji tüketimlerini azaltmayı amaçlayan Daikin, bu bağlamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan aldığı yetki belgesiyle bu alandaki boşluğu doldurmayı hedefliyor. Enerji Verimliliği Danışman Şirket Yetkisi alan kurumlar enerji tasarrufu ve yönetimi üzerine danışmanlık hizmeti veriyor. Ayrıca mekanik, elektrik ve bina kabuğu olmak üzere tüm sistemler kapsamında değerlendirme ve raporlama yetkisine sahip oluyor. Daikin, 26 Aralık 2018 tarihi itibariyle aldığı yetki belgesiyle müşterilerine bakım onarım çalışmalarının yanı sıra enerji verimliliği, teknik çözüm ortaklığı ve işletme danışmanlığı alanlarında hizmet sağlıyor.

18 Nisan 2007 tarih ve 5627 sayılı ‘Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılması’na dair yönetmelik kapsamında enerji verimliliği alanında etüt, proje ve danışmanlık hizmetleri vermeye yetkilendirilen Daikin Enerji Verimliliği Danışmanlık (Daikin EVD) hizmetleriyle fark yarattı. Bugüne kadar otel, hastane ve endüstriyel sektörlerdeki enerji denetim ihtiyacı bulunan müşterilerine hizmetler sunan Daikin EVD, farklı EVD şirketleriyle iklimlendirme alanlarında ortak iş geliştirme ve ürün konusunda destek sağlama gibi iş birlikleri yaptı. Şirket kültürü gereği enerji verimliliği konusuna ayrı bir ilgi gösteren Daikin, sektörde sorumluluklar üstlendi. 2017 yılından itibaren Enerji Bakanlığı Enerji Etüt Eğitimleri’ne ‘eğitici’ olarak katılım sağlayan Daikin, 2018 ve 2019 yıllarında düzenlenen Enerji Fuarı’nda yer alarak katılımcılarla iletişim kurdu; bilgilendirme çalışmaları yaptı.


DAIKIN, EVD ALANINDA HANGİ HİZMETLERİ VERİYOR?

Endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve de verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilmesi amacıyla hazırlanan raporlar ‘Verimlilik Arttırıcı Proje’ (VAP) olarak adlandırılıyor. Daikin’in Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) hizmetleri enerji etütleri, verimlilik arttırıcı projeleri yani VAP’ları hazırlama ve uygulama, danışmanlık, enerji yönetimi, enerji yöneticisi eğitimleri ve mevcut binalara enerji kimlik belgesi (EKB) düzenlenmesini kapsıyor. Daikin, bunun yanı sıra yenilenebilir enerji, gerekli test ve ölçümlerin yapılması, akabinde devreye alma gibi hizmetler de veriyor. Sanayide ve binalarda büyük önem taşıyan ölçme, raporlama, projelendirme (VAP), uygulama, kontrol etme, izleme ve değerlendirme aşamaları da Daikin EVD tarafından verilen hizmetleri oluşturuyor.

Enerji verimliliğinde cihazların alt yapısı ve ölçüme konu oluşturan alanlar da büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, baca gazı ölçümü, ısı/sıcaklık görüntüleme, ısı geçirgenliği, sıvı iletkenlikleri, buhar kaçakları, sıcaklık, akış, nem, basınç, elektrik enerjisi, hız/devir, aydınlatma, ses ve gürültü etmenleri dikkatle inceleniyor; sonuçlar raporlanıyor. Tespit edilen kayıp noktalarının nasıl faydaya dönüştürüleceği ile ilgili çözümler üretiliyor. Daikin EVD bütün bunlara ek olarak Esco İş Modeli ve Enerji Performans Sözleşmeleri konularında da yeni hizmetler geliştiriyor. Enerji verimliliğine yönelik Chiller modernizasyonu, vidalı ve santrifüj chillerler için inverter retrofit kit, VRV retrofit kit, uzaktan izleme, merkezi soğutma otomasyon ve optimizasyon gibi hizmetler kullanıcılar için büyük fayda sağlıyor.

Daikin EVD, bütün bu hizmetleri titizlikle yürüttüğü bir dizi çalışma ile sağlıyor. Ön etüt aşamasından sonra detaylı enerji etüdü gerçekleştiren Daikin EVD, verimlilik artırıcı projeler oluşturuyor. Uzman kadro projenin analizini yaptıktan sonra hazırlanan projenin uygulanmasına geçiliyor. Bütün bu süreçlerden sonra da sonuçların takibi yapılıyor.


ENERJİ YÖNETİMİNE KİMLER İHTİYAÇ DUYUYOR?

Mevzuata göre 1000 TEP üzeri enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmeler, 10 bin metrekare üzeri alana sahip veya 250 TEP üzeri tüketimi bulunan kamu binaları; 20 bin metrekare üzeri alana sahip veya 500 TEP üzeri enerji tüketimi bulunan ticari binalar veya hizmet binalarıyla kurulu gücü 100MW üzeri olan elektrik üretim tesisleri mutlaka ‘Enerji Yöneticisi’ bulundurmak zorunda. 50000 TEP üzeri enerji tüketimi bulunan endüstriyel tesisleri ve faal endüstriyel işletme sayısı 50’nin üzerinde olan OSB’leri ‘Enerji Yönetim Birimi’ kurmakla yükümlü tutuyor. Bütün bu hedefler ve tedbirler, enerji verimliliğini üst noktalara taşımayı amaçlıyor.
 

DAIKIN, ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (EVD) İLE TÜRKİYE’YE BÜYÜK KATKI SUNUYORULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, 2012-2023 yılları arasında Türkiye’deki son kullanıcılar için hedefler belirliyor. Buna göre 2023 yılına kadar enerji yoğunluğunda en az yüzde 20’lik bir azalma amaçlanıyor. Ayrıca 2023 yılına kadar her bir sanayi alt-sektöründeki enerji yoğunluğunda en az yüzde 10’luk bir azalma öngörülüyor. 2010 yılındaki binaların en az dörtte birinin 2023 yılına kadar sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılaması gerektiğini belirten belgeye göre kamu binalarındaki enerji tüketiminin 2015 yılına kadar yüzde 10, 2023 yılına kadar da yüzde 20 azalma olması hedefleniyor.