Alternate Text

Her klima birer ısı pompasıdır

Klima sistemleri bu kış gaz tüketimini düşürme konusunda kilit bir rol üstlenebilir.

Doğal gaz temini ve fiyatı konusundaki belirsizlik sürerken Avrupa Birliği üyesi ülkeler gelecek kış gaz taleplerini %15’e varan oranlarda düşürmenin yollarını arıyorlar. Bu çözümün bir kısmı halihazırda kurulu olan klima sistemlerinin kullanımı gibi alternatif ısıtma kaynaklarına dayanmaktadır. Aslında her klima sistemi, binaları çok verimli ve etkili bir şekilde ısıtma kapasitesine sahip olan birer havadan havaya ısı pompasıdır. 600m²’lik bir binada kullanılacak klima sisteminin, ısıtma için havadan havaya ısı pompası olarak kullanılması, 112.880kWh’a varan oranlarda doğal gaz tasarrufu sağlayabilir ve ısıtma maliyetlerini %25 oranında düşürebilir.

Avrupa Komisyonu, AB’nin şu anda karşı karşıya olduğu zorlukları dikkate alarak, üye ülkelere gönüllü olarak gaz kullanımlarını bugünden itibaren Mart 2023’e kadar %15 oranında düşürmelerinin tavsiye edildiği Avrupa Gaz Talebi Düşürme planını hazırlamıştır. AB’ye göre binalarımızı ısıtırken ve soğuturken büyük oranda tasarruf sağlayabiliriz. AB’deki ticari binaların yaklaşık %30’unun hâlâ gazla ısıtıldığı ve halihazırda bir klima sistemine sahip olduğu tahmin edilmektedir. Her klima sisteminin birer havadan havaya ısı pompası olduğu ve bunun da verimli ve etkili bir alan ısıtma için kullanılabileceği çoğu zaman atlanmaktadır. Binalar, klima sistemini ısıtma modunda kullanarak gaz taleplerini büyük azaltabilir ve aynı zamanda genel maliyetleri de düşürebilir.

Gaz faturalarının düşürülmesi

Önde gelen ısı pompası üreticilerinden biri olan Daikin tarafından yapılan hesaplamalar, klima sistemlerinin ısıtma için kullanılması durumunda doğal gaz talebinin önemli ölçüde düşeceğini göstermektedir. Örneğin, 600m²’lik bir ofis binasında bir VRV havadan havaya ısı pompası, geleneksel alan ısıtmaya kıyasla 112,880kWh’ye varan oranlarda doğal gaz tasarrufu sağlayabilmektedir. Ayrıca, işletmeler ısı pompası sayesinde enerji maliyetlerini neredeyse %30 oranında düşürebilirler. Bu da örneğin Belçika'da faaliyet gösteren bir işletmenin ısıtma maliyetini yıllık 25.237 Euro’dan 17.695 Euro’ya düşürebilmesi anlamına gelir.

Isı pompası nasıl bu kadar verimli olabiliyor?

Havadan havaya ısı pompaları hem iç üniteye hem de dış üniteye sahiptir. İç ünite, soğutma modunda çalışırken iç ortamdaki ısıyı çeker ve bu ısıyı dış üniteye aktarır ve dış ünite de bu ısıyı dışarı atar. Bu çalışma, iç üniteden atılan ısının dış ünite tarafından kullanılmasıyla iç ortamların ısıtılması için kullanılabilir. 0°C’nin altındaki dış ortam sıcaklıklarında dahi havadan havaya ısı pompaları verimli bir ısıtma sağlayabilir.

Isıtma için kullanılan enerjinin dörtte üçünün dış ortam havasından elde edilmesi ve yalnızca dörtte birlik kısmının elektrik kullanımıyla sağlanması sayesinde ısı pompaları bir gaz sistemine kıyasla dört kata kadar daha verimlidir.

Enerji kullanımını daha da düşürelim

Bir binada halihazırda bir ısı pompası kuruluysa bu ısı pompası, enerji faturalarının daha da düşürülmesini sağlayacak enerji tasarruf sistemleri kullanılarak optimize edilebilir. Daikin’ın Bulut Hizmeti gibi akıllı bulut sistemleri, müşterilerin, binalarının farklı bölümlerindeki aşırı enerji kullanımını tespit etmelerini ve anında tepki vererek gerektiğinde müdahale etmelerini sağlayan araçlara erişmelerini sağlar.

Her uygulamaya uygun ısı pompası çözümleri

Önde gelen bir ısı pompası üreticisi olarak, Avrupa’da geliştirilen ve üretilen farklı ısı pompası çözümlerimizle Avrupa enerji geçişini destekliyoruz. 2050 Çevre Vizyonumuzla 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizde, ürünlerimizin ve çözümlerimizin yaşam döngüsünde karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Yerel olarak eğitim görmüş uzmanlardan oluşan ağımızla binalarınızı karbonsuzlaştırmanıza yardımcı oluyor ve gelecek nesiller için sağlıklı bir çevre yaratılmasına katkı sağlıyoruz.